Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
211
1331 fgg. Sysſelmend.

Throndſtadfolkene og Sira Eyſtein Aslaksſøn hørte. Det er ej uſandſynligt, at Peter Nikolasſøn, Rane Eivindsſøns Svigerſøn, for en Tid forflyttedes did efter førſt at have været i Alaſtarhaugs Sysſel paa Haalogaland, og at han ikke førend i 1388 gik til Ryfylke, vigende Pladſen for Benedict, thi i 1385 ſee vi ham kjøbe Gods paa Eker. Dog tør intet paaſtaaes derom med Vished[1]. Sysſelmand eller rettere Hirdſtjore i Borgeſysſel var vel, ſom vi have ſeet, Hr. Jon Hafthorsſøn, dog havde ogſaa Agmund Bolt, ſom det heder, Kongens Aleigemaal i ſamme Sysſel ved 1387 og foreſtod Syſlen idetmindſte i den øvre Deel endnu i 1393[2], efterat han allerede var bleven Foged paa Akershuus. Dette Forhold er ikke ret klart. Formodentlig har Hr. Jon Hafthorsſøn ſom Hirdſtjore neppe befattet ſig med alle enkelte Forretninger, efterat han blev gammel og ſvag, men har fundet ſig i, at en Deel blev overladt Agerland, eller at denne idetmindſte blev forlenet med visſe Indtægtspoſter. Det lader endog til, at endnu flere Mend ved Siden af Agmund og Hr. Jon her have haft mindre Forleninger[3]. Hvo der havde Ranrike-Sysſel og Elve-Sysſel, det ſidſte tilligemed Baagahuus, er uviſt. Det ſidſte nævnes meget ſjeldent og var maaſkee, ſom vi allerede have nævnt, pantſat til.Stæderne. I Skidu- eller Skiens-Sysſel have vi allerede nævnt Bjørn Thorleifsſøn paa Bjørnthveit ſom Indehaver af Syſlen ligefra 1372 til 1385, ſaa at han altſaa maa være bekræftet i Syſlen af Dronningen ved Tronſkiftet; maaſkee han ogſaa for en Deel har haft den i Pant.

  1. Om alle de her nævnte Mend og Tiden, naar de havde Syſlerne, er der allerede i det foregaaende handlet, ſaa at vi kun behøve at henviſe dertil.
  2. Dipl. N. II. 501. IV. 619. Her ſiges han at have en Ombudsmand paa Vime; da han i 1393 lod Gyrid Hallvardsdatter afſtaa ſig nordre Thumn for hendes Faders Bøder, ſynes han og at have handlet i Egenſkab af Sysſelmand for denne Deel af Borgeſysſel. Imidlertid ſeer man af Nicolaus Gørzes Optegnelſer om danſke og norſke Lehn omkring 1425, altſaa ikke fuldt 150 Aar efter Kong Olafs Tronbeſtigelſe, at Vime Skibrede da laa til Akershuus Slot, og den ſynes efter Udtrykket at dømme, at have ligget længe dertil, da dette ei omtales ſom nogen nyligt ſkeet Forføjning. Der er ſaaledes al Grund til at antage, at Skibreden allerede paa Agmund Bolts Tid var forenet med Fogderiet paa Akershuus, maaſkee for at forbedre Indtægterne. Maaſkee var det endog netop Agmund Bolt, der ſit denne Foranſtaltning tilvejebragt, da han formodentlig har haſt Pant i Vime Skibrede og derfor ikke kunde fravige den.
  3. Det er nemlig ikke uſandſynligt, at Borgeſysſel allerede nu var udſtykket i flere Smaa-Lehn, nemlig Idde og Aabygge Skibreder, Ingedal, Skjæberg, Marker, Eidsbergs Skibrede, Frølands Skibrede, Vime Skibrede, Skauns Skibrede, Tune Skibrede, Rode Skibrede, Rygge Skibrede, Odensø. (See nye danſke Magazin, VI. S. 324). Vi finde f. Ex. Hr. Gyrd Gyrdsſøn allerede i 1305 ſom Sysſelmand i Frølands Skibrede, og der er al Sandſynlighed for, at han da allerede i lang Tid havde været det. (Dipl. N. IV. 754).