Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
116
Haakon Magnusſøn.

den Tid død, og hans Død ganſke viſt bekjendt paa begge Steder, men Udſtederne kunde dog ikke have regnet efter hans 26de Regjeringsaar, hvis han var død, førend det begyndte; de have kun fortſat med denne Maade at betegne Aaret paa, fordi de nu engang vare vante dertil, og hans Efterfølger endnu ikke var hyldet, ſaaat de kunde regne Aarene fra ham. For det andet haves der et Brev fra Ullinsvang i Hardanger, dateret Tirsdag efter Seljumannamesſe, altſaa 9de Juli, i Kong Haakons „ſidſte Aar“[1]. Dette kan ej være 1380, da Kong Haakon, ſom vi have ſeet, endnu var i Live idetmindſte den 31te Juli 1380, og Udſtederne dog ej kunde tale om hans „ſidſte Aar“, førend efterat han var død. Altſaa maa det være 1381, og Kong Haakon ſaaledes have overlevet ſin Hyldingsdag, i Auguſt Maaned, fra hvilken hans ſidſte eller 26de Aar, om han havde fuldendt det, vilde have gaaet til ſamme Dag af Auguſt i 1381. Derimod maa han være død idetmindſte nogle Dage forud for den 1ſte October, da et Brev, udſtedt fra Sveinarud i Øyjamark eller Ødemark (paa Marker øſtenfor Rakkeſtad) ſiges at være udſtedt i Ugen efter Michelsdag (altſaa fra 30te September til 6te October) „i førſte Aar efter Kong Haakons Frafald“[2]. Altſaa havde man ved den Tid erfaret Kongens Død i Ødemark, hvorhen Efterretningen derom fra Oslo neppe i det tidligſte har kunnet naa frem i mindre end fire eller fem Dage, om man end maa antage, at Iilbud derom ſtrax afgik til Hr. Erik Ketilsſøn og Hr. Knut Algøtsſøn ſamt flere anſeede Mend paa Dal, og at dette Iilbud formodentlig tog Vejen om Ødemark eller Egne ikke langt derfra. Saaledes falder da Kong Haakons Død paa en Dag mellem Midten af Auguſt og de ſidſte Dage af September. Nærmere kan man ikke beſtemme Tiden, med mindre aldeles nye, hidtil ubekjendte, Oplysninger ſkulde fremkomme[3]. Hvad han foretog ſig fra Tiden mellem

    des ſaaledes, nemlig Magnus Jarls Dag, d. 16de April, ſaaſom dette maatte blive 16de April 1381, og Kong Haakon da forlængſt var død. Men hos os kjendte man neppe nogen anden Magnusmesſe end den paa 16de April, og ligeſaavel ſom man daterede efter Kong Haakons Regjeringsaar i December 1380, ligeſaavel kunde man gjøre det i April 1381; man var nu engang vant til at betegne Aaret efter Kongens Regjeringsaar og havde endnu ingen nu Konge at datere efter. Ellers kaldte man, ſom vi ville ſee, dette Aar indtil 29de Juli 1381, da Sønnen blev tagen til Konge, „Aaret efter Kong Haakons Frafald“, eller „Kong Haakons Frafaldsaar“.

  1. Dipl. N. IV. 519.
  2. Dipl. N. III. 431.
  3. Man har almindeligviis antaget den 1ſte Mai for Haakons Dødsdag, fordi Huitfeld ſiger det S. 565. Men dette er, ſom de ovenfor anførte Breve nok ſom viſe, en reen Fejltagelſe. Man kunde formode, at den var opſtaaet ved en Misforſtaaelſe af den Angivelſe, H. maaſkee kunde have forefundet, f. Ex.,