Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XV

handling ſkreves, ſaa at man deri vil finde hvad Skolen har ſøgt og udrettet. Men han har imidlertid ſiden foretaget enkelte Modifikationer, ſaa en Redegjørelſe herfor turde have ſin Interesſe. Jeg formaaede ham derfor i 1857 til at meddele mig en kort Udſigt over ſit Syſtem, til Optagelſe i den biographiſke Skizze af ham, hvorpaa jeg arbeidede, og da denne hans Fremſtilling tillige er hans ſeneſte af dette Emne, vil den viſtnok til almindelig Orientering her have en berettiget Plads.

„Jeg er, ſiger Munch, efterhaanden kommen til den Overbeviisning, at man maaſkee gjør retteſt i at dele den hele germaniſke Folkeſtamme i tre ſideordnede Grene: den nordlige (de egentlige Nordboer), den mellemſte, eller Mellemgermaner (Goter, Burgunder, Angler, m. fl., hovedſagligt boende om den ſydveſtlige Deel af Øſterſøen og paa dens Øer), ſamt den ſydligſte; at der for Tiden inden Germanernes oprindelige Omraade egentlig kun findes Repræſentanter for den nordlige (Norſke, Svenſke, Danſke) og den ſydlige (Tydſkere, medens den mellemſte deels ved Udvandring (Goternes, Vandalernes, Burgundernes, Anglernes), deels ved Blanding (ſom Goternes og Anglernes i Danmark med Nordgermaner til nyere Danſke, Anglernes med Nordmanner i England til Engelsmænd o. ſ. v.) tildeels ere forſvundne fra deres gamle Boliger, medens deels Nordgermaner nordfra, deels Sydgermaner ſydfra havde optaget deres Plads, ligeſaa at i ſin Tid alle Germaner, ſaavel Sydgermaner og Mellemgermaner ſom Nordgermaner, ere komne øſtfra, enten nordenfra, eller over Øſterſøen (eller hvad der i hiin fjerne Urtid ſvarede til Øſterſøen nuomſtunder), ſaaledes at ikke et eneſte, endog ſydgermaniſk Folk er kommet direkte til Tydſkland fra Øſten langs Øſterſøens Sydkyſt, men at alle Tydſklands germaniſke Indvaanere ere komne over det nuværende Skaane og de danſke Øer, der i hiin fjerne Tid vare ſtørre, og adſkilte fra begge Faſtlande og ſig ſelv indbyrdes ved ſmalere Søſtrækninger end nu; at naturligviis Sydgermanerne ere komne førſt, dernæſt Mellemgermanerne, af hvilke dog de fleſte forbleve paa Nordſiden af Øſterſøen; at Mellem- og Sydgermanerne trængte ind over Lande, beboede af Kelter (Danmark-Nordtydſkland), hvis Indbyggere tildeels bleve undertvungne, og dannede den ringeſte Arbeidsklasſe; og at Germanerne i Tydſkland ſaaledes kom til at indtage Pladſen mellem de ikke undertvungne Kelter i Veſt og Slaverne i Øſt. De egentlige Nordgermaner derimod, Goter, Svear og Nordmænd, ere komne til Skandinaviens Faſtland i et noget nordligere Strøg, hine omtrent over Aalandshavet til Gøtaland og Mælartrakterne, disſe endnu nordligere, omkring Finmarken til Haalogaland og Throndhjem; begge have derpaa trængt videre, hine mod Veſt og disſe mod Syd, Svearne og Gøterne altid forſtærkede ved nye Indvan-