Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/224

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
176
Olaf Haakonsſøn.


ſøn, Medlem af Raadet i Aarene 1388 og 1389, Ridder ſiden 1397, og død for Midten af 1403[1], men hvorvidt han var den ſamme ſom hiin Thoralde Kane, er meget uviſt, thi denne omtales i et Brev fra 1400 endnu ſlet og ret ſom „Huusbonde Thoralde Ranen[2], medens Thoralde Sigurdsſøn, allerede da Ridder, ſkulde have hedet „Hr. Thoralde“. Imidlertid ſees det dog, at Hr. Thoralde Sigurdsſøn havde Ejendomme i Skiringsſal paa Veſtfold, altſaa i ſamme Egn, hvor Kanernes Jordegods ſynes at have ligget. Den norſke Ætt Kane ſkal efter ſenere Angivelſer være den ſamme ſom den brandenburgſke Ætt Canitz, og Vaabenet er i alle Fald overeensſtemmende[3]; iſaafald maa den, der forplantede Slegten til Norge, enten være kommen fra Roſtock eller fra Stralſund ſom Handelsmand til Norge tidligt i det 14de Aarhundrede, ja maaſkee endog før, da baade de i Ætten brugelige Navne, og ſelve Forvanſkningen af „Canitz“ til „Kane“ tyde hen paa, at den ved 1380 var bleven fuldkommen nationaliſeret. Thoralde Kanes Broder var formodentlig den forhen nævnte Gunnar Kane, der var Medlem af Raadet i 1398 og 1409[4], men ſynes at være død for 1413[5]. Saavidt man kan ſee, var hans Hjemſtavn og havde han ſine Ejendomme ſpaa Veſtfold i Egnen om og ved Logen[6]. Han var gift med en Syſter af Gaute Eriksſøn, der ſkal have hedet Gyrid[7], og med hende havde han Børnene Thoralde, Nikolas og Sigurd, af hvilke Thoralde blev gift med den nysnævnte Thurid Guthorm Rolfsſøns Datter og derved ogſaa erhver-

  1. Dipl N. III. 477. 484. Thoralde Sigurdsſøn var, ſom det ſynes, førſt gift med en Ragnhild, for hvem han gav 2 Ørers Bool i Vaale til Vaale Kirke paa Veſtfold (Eyſteins Reg. fol. 48 b) dernæſt med Fru Adaliz Erlingsdatter og havde med hende Datteren Chriſtina, der var 4 Gange gift, Dipl. N. V. 948, jvfr. I. 588.
  2. See Brev af 19de Mai 1400, Dipl. N. III. 552. Dette Brev er en Anmodning fra en Magnus Esbjørnsſøn, for Øjeblikket naa Søndmøre, til en Jusſe Magnusſøn om at udføre flere Erender for ham, blandt andet at ſkaffe ham endeel Tommer, ligeſaa Erter og Bønner til Udſæd, ſamt ſende det „nordefter“ hvilket viſer, at Jusſe, der ogſaa havde et Erende til „Huusbonden Thoralde Kane“, levede ſøndenfjelds eller paa Øſtlandet.
  3. See D. Adelslexicon, 1ſte B. S. 277.
  4. Dipl. N. V. 382. I. 621.
  5. Dipl. N. IV. 790. Hans Sønner optrede her ſom voxne Arvinger, og han ſelv nævnes ſlet ikke.
  6. Man ſeer ſiden Gunnars Søn Thoralde og dennes Søn kjede eller ſelge Gods i Sandſverv, Lagardal, Skiringsſal, paa Neſet m. m. (Dipl. N. V. 514. I. 769. III. 770. I. 788).
  7. Saaledes angives det efter Slegtbogs-Antegnelſer i N. Samll. IV. 555, og da man ſeer, at Gunnars Sønner tage Arv efter den barnløſe Hr. Gaute, er Angivelſen højſt ſandſynlig.