Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/143

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
95
1376—1380. Myntvæſenet og Courſen.

kunde holdes i denne Cours, og vel heller ikke holdtes deri, kan man viſt antage, at de i Virkeligheden neppe have været af bedre Gehalt, end 1: 6, et Forhold, ſom ogſaa allerede i længere Tid ſynes at have været det gængſe i Sverige. Denne Uſikkerhed i Courſen gjorde, at man nu oftere end forhen ved Kjøb og Salg angav Pengebeløbene i udenlandſke Pengeſorter, fornemmelig Pund Sterling eller franſke Gros de Tours, naar man ikke bibeholdt den nationale Beregning efter „forngilde Mark“ o. ſ. v., hvilken nu efterhaanden gik mere og mere af Brug. Kong Haakon ſelv angav oftere de Summer, han modtog eller lod udbetale, i fremmede Myntſorter, uagtet hans Forbud mod at vrage hans egen Mynt; viſtnok følger ikke heraf, at ogſaa Betalingen ſelv ſkete i fremmede Penge, thi man kunde jo udgive ſaameget i den ſlette norſke Mynt, ſom ſvarede til den angivne Sum, men Paaſtanden, at faſtholde en beſtemt Cours, var dog derved allerede opgivet. Endog i Taxterne for de tydſke Skomageres Arbeider i Throndhjem, paabudne af Kongen ſelv, have vi ſeet, at Angivelſen i engelſke Penge og forngilde Ører afvexle med hinanden. I det følgende ville vi ſee den tydſke Myntſort „Gylden“ at blive den, hvori Summerne hyppigt angaves.

9. Henrik af St. Clair bliver Jarl paa Orknø. Begivenheder paa Island og Grønland.


Paa Orknøerne ſynes det i denne Tid at have herſket megen Uro, men vi have desverre kun faa Efterretninger derom. Det er allerede fortalt, at ſaa tidligt ſom i 1369 var der en alvorlig Strid mellem Biſkop Villjam og den daværende kongelige Ombudsmand Haakon Jonsſøn, deels ſom det ſynes, paa dennes egne, deels paa Kongens Vegne. Striden blev da paa en Maade bilagt og et Forliigsdocument oprettet, men det kan ikke have varet længe, førend den atter luede op igjen, ſiden Kong Haakon, da han udnævnte Alexander de le Ard til Høvedsmand paa Orknø, udtrykkeligt paalagde ham blandt Andet at give Underretning om, hvorledes det nu ſtod ſig med Fejden mellem ham — det kan da her alene betegne Kongedømmet eller Kongens Repræſentant — og Biſkopen. Om Alexanders Beſtyrelſe af Øerne vides der intet, men viſt er det, at Biſkopens fjendtlige Forhold til Kronen vedblev. Imidlertid optraadte Maliſe Jarls

    her regnedes for 24 og Øren for 8 Pence, hvilket gav Gradationen 24—20—16, og antydede et Forhold mellem den myntede Mark og reent Sølv, ſom 1:5⅓. Dette Forhold, hvorved den forngilde Mark fik 64 Pence (6 Sh. 4 P.) og den brendte Mark 16 Sh., er allerede udtrykkeligt angivet i et Brev af 1345, ſee Dipl. N. II. 267.