Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/331

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
283
1388. Raads-Møde i Oslo.

af dem regnes blandt hine ſaakaldte Bønders Tal, ſkjønt de rigtignok kun udgjorde en ubetydelig Deel af den Mengde (tolv fra hvert Biſkopsdømme, altſaa i alt ferm„ der ſkulde opnevnes. Heller ikke lader det til, at Indkaldelſen naaede ſaa langt ſom til Bergen og Throndhjem, eller at de her boende Raadsherrer vandt Tid til at indfinde ſig ved Mødet. Thi ſaavidt vi kunne ſee, var der kun Mend fra Øſtlandet, Agder og Ryfylke tilſtede. De, ſom nævnes, og ſom ſidenefter udſtedte de paa Mødet fattede Beſlutninger, uden, ligeſom det var ſkeet i Danmark, ogſaa at omtale andre unavngivne Deeltagere i Forhandlingerne, vare, foruden Erkebiſkop Vinalde, Biſkoperne Eyſtein af Oslo, Olaf af Stavanger, Sigurd af Hamar og den før omtalte Henrik af Grønland, der nu optraadte i Egenſkab af norſk Raadsherre; Rigskanſleren Provſt Henrik Henrikſøn, Ridderne Ulf Holmgeirsſøn og Ulf Jonsſøn, og Hirdmendene Haakon Jonsſøn, Gaute Eriksſøn, Jon Martinsſøn, Alf Haraldsſøn, Benedict Nikolasſøn, Agmund Bolt, Jon Darre, Haakon Stumpe, Peter Nikolasſøn, Nikolas Galle, Finn Gyrdsſøn, Gudbrand Erlingsſøn, Thoralde Sigurdsſøn, Herleik Aasulfsſøn, Magnus Stoltekarl, Haakon Topp, Jappe Faſtulfsſøn og Svaale Ottesſøn. Af disſe vare Svogrene Ulf Holmgeirsſøn og Ulf Jonsſøn, ſom vi have ſeet, næſten mere ſvenſke end norſke, ſkjønt den ſidſte var Jon Hafthorsſøns Søn; i alle Fald havde de ſine Beſiddelſer og Syſler i den ſydøſtlige Deel af Landet, ſaavelſom i Vermeland og paa Dal. Haakon Jonsſøn var viſtnok maaſkee for Tiden kongelig Ombudsmand — Underfehirde eller Gjaldkere? — i Bergen, men han hørte dog egentlig hjemme paa Øſtlandet og havde desuden ſine ſæregne Grunde til at indfinde ſig, ſom det ſtrax vil ſees. Gaute Eriksſøn havde Skiduſyſla, Jon Martinsſøn hørte nu hjemme paa Raumarike, Alf Haraldsſøn formodentlig i Borgeſysſel, (ſ. o. S. 164), Benedict Nikolasſøn havde hidtil været Foged paa Akershuus, Agmund Bolt kongelig Ombudsmand i Borgeſysſel, Jon Darre var Fehirde paa Tunsbergshuus og Sysſelmand paa Veſtfold, Haakon Stumpe havde Beſiddelſer i Oslohered og paa Raumarike m. m., ſamt rimeligviis ogſaa en Sysſel etſteds i de Egne; Peter Nikolasſøn havde vel tidligere været Sysſelmand paa Haalogaland, men ſynes i denne Tid at have haft Sysſel paa Eker (ſ. o. S. 211), ligeſom han ogſaa rimeligviis havde ſine fornemſte Beſiddelſer paa Veſtfold; Nikolas Galle hørte hjemme paa Veſtfold og havde maaſkee allerede nu Sysſel i Robyggelag, Finn Gyrdsſøn havde idetmindſte Aaret efter Sysſel paa Liſter. Gudbrand Erlingsſøn ſynes ligeledes at have hørt hjemme paa Veſtfold, Thoralde Sigurdsſøn ligeſaa (ſ. o. S. 161, 176), Herleik Aasulfsſøn, om hvem forreſten intet ſynderligt vides, nævnes idetmindſte i 1405 ſom opholdende ſig i