Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/121

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
73
1376. Fredsſlutning med Stæderne.

Handlemaade. Men paa den anden Side maa det indrømmes, at Norges Stilling i denne Tid var ſaadan, at det dog omſider ſenere eller tidligere maatte have givet efter, naar det ikke paany ſkulde ſee ſig hjemſøgt af en farlig og ødeleggende Krig; og desuden anſaa viſtnok, ſom vi allerede ovenfor have antydet, baade Kongen ſelv og de Fleſte med ham det ſom en Fordeel for Norge, at blive ſaa nøje forbundne med Danmark, og derved at kunne vinde Overvegten over Sverige. At dette Forbund nu allerede anſaaes ſom etſlags Union, ſees bedſt deraf, at Stæderne betragtede begge de nys ſluttede Overeenskomſter ſom en eneſte Fællestractat. Da Lübecks Raad den 6te Septbr. udſtedte ſine Gjenbreve, baade til Norge og Danmark, ſendte de Copier deraf ogſaa til de liflandſke og eſtlandſke Stæder, Riga, Dorpat, Reval og Pernau, med en Circulær-Anmodning til ſamme Stæders Raad, om at ogſaa disſe, ſiden de forbundne Stæder nu.efter en Dagthingning i Danmark havde med Tilſideſettelſe af alt forhenværende Uvenſkab indgaaet en venſkabelig og beſtandig Fred med Kongerne Haakon i Norge og Olaf i Danmark, vilde ſnareſt muligt indſende til Lübeck ſine Gjenbreve efter medfølgende Copier, ſaafremt de ellers ønſkede at være indſluttede i Freden, for at Lübecks Raad derpaa kunde ſende dem til Kongerne, helſt inden næſte Michelsdag, men ogſaa inden et Aar derefter, „ſaaledes ſom det var dagthinget med Norges Konge“. Herved er altſaa ligefrem udtalt, at Kong Haakon førte Hovedunderhandlingen og afſluttede den endelige Overeenskomſt baade paa Norges og Danmarks Vegne. Lignende Skrivelſer ſendtes formodentlig ogſaa til alle de øvrige Stæder, der ej havde haft Geſandter i Danmark. Stralſunds Gjenbrev udſtedtes den 8de September; omtrent paa ſamme Tid blev vel disſe fleſte af Gjenbrevene udſtedte, undtagen de eſtlandſke, forſaavidt de overhoved bleve givne, da nemlig hiint Circulære fra Lübeck ikke ſendtes fra Dorpat til Reval førend den 2lde October, og derfor neppe kan have circuleret rundt førend ved Aarets Udgang[1].

7. Krigen med Mecklenburgerne i Danmark og Norge.


Det var en ligeſrem Følge af denne Oveereenskomſt, at Hertug Albrecht af Mecklenburg, ſom imidlertid havde udruſtet en megtig Hær og Flaade, ſtrax gik i Søen for at angribe Danmark. Sandſynligviis

  1. Bunge l. c. Her meddeles ſom No. 1122 det dorpatſke Raads Skrivelſe til det revalſke af 21de October, hvori dette igjen meddeler Lübecks Raads Circulære med de to Copier ſom Bilag. Circulæret er dateret 7de September. Lübecks Gjenbreve ere ifølge Suhm l. c. daterede den 6te og 7de Septbr., Stralſunds den 8de.