Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/204

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
156
Olaf Haakonsſøn.

grete, (thi man kan ej tvivle om, at det var hendes Verk), at faa den megtige Hr. Agmund knyttet til den med hende ſaa nøje forbundne Algøtsfamilie ved hiint Giftermaal mellem Hr. Agmund og Katharina Knutsdatter.

Til denne Kreds knyttedes nu ogſaa andre mere eller mindre mægtige Mend og Ætter ved Svogerſkab. Vi have allerede omtalt, hvorledes den vermelandſke Jon Martinsſøn blev Hr. Sigurds Svigerſøn og Arving til de fleſte af hans øſtlandſke Beſiddelſer. Otte Rømer, Fehirden og Hirdſtjoren i Throndhjem, var, ſom det allerede er nævnt, efter al Sandſynlighed gift med Gerthrud, en Datter af Hr. Erling Vidkunnsſøn og fik med hende det ſtore Stovreims-Gods. Til den ſtore Frændeſkabs- og Svogerſkabs-Kreds, der nærmeſt grupperede ſig om Fru Mæreta, St. Birgittas Datter, hørte, ved ſit Giftermaal med Mæretas Datter af førſte Egteſkab, Ingegerd, ogſaa Gaute Eriksſøn, ſom vi allerede oftere have omtalt, og da Ingegerd var død, formodentlig omkring 1380, traadte han igjen ved ſit Giftermaal med Margrete Ottesdatter Rømer ind i hiin anden megtige og omfattende Familie-Forbindelſe. Gaute Eriksſøn var i denne Tid, formodentlig ved eller ſtrax efter Hyldingen, bleven forfremmet til den vigtige Poſt at være Fehirde paa Tunsbergshuus, i hvilken Stilling vi finde ham allerede i October 1381. Hermed var ogſaa Sysſelen over Veſtfolden ſandſynligviis forbunden. Siden, i 1386, fik han Skiens Sysſel efter Bjørn Thorleifsſøn paa Bjørnthveit og efterfulgtes paa Tunsbergshuus af Jon Reidarsſøn Darre[1]. Gaute Eriksſøns egentlige Ætte-Beſiddelſer laa, ſom det allerede er omtalt, i Gulathingslagen[2], ſkjønt han tilbragte ſin meſte Tid paa Øſtlandet og tillige erhvervede ſtore Ejendomme der. Hans Syſter, Gyrid, var gift med Gunnar Kane[3], der ogſaa ſenere optræder ſom Raadsmedlem, og havde med ham tre Børn, Thoralde, Nikolas og Sigrid, der i det følgende ville blive omtalte.

En af de meſt anſeede Ættehøvdinger paa denne Tid, og id en nøjeſte Forbindelſe med den Giſke-Heſtbøſke Familiekreds, var Erlend Phi-

  1. Gaute Eriksſøn nævnes ſom Fehirde paa Tunsbergshuus i Brev af 27de October 1381, Dipl. N. III. 435. Derimod finde vi ham udſtedende et Brev fra Gimsø, altſaa ſom Sysſelmand i Skiens Sysſel, den 17de Juni 1387, (Brev i det ſy. Rigsarchiv). Og da vi nu allerede omtrent eet Aar forud (14de Juni 1386) finde Jon Darre ſom Sysſelmand paa Veſtfold (Dipl. N. II. 496) bliver det temmelig viſt, at Gautes Forflyttelſe til Slien maa være ſkeet ved denne Tid eller kort forud.
  2. See foreg. Bind, S. 403 og 910, 911.
  3. Saaledes angives det i N. Samll. IV. S. 555, uden at nærmere Hjemmel anføres.