Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
155
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

Jonsſøn var, ſom der ſiges, gift med en ſvenſk Huſtru og havde betydelige Ejendomme i Sverige, men kunde dog vel neppe opholde ſig i Nærike, hvor hans Hovedgods Eervalla var beliggende, ſaa længe Kong Albrecht var ved Roret. Han har derfor rimeligviis tilbragt den meſte Tid paa ſine Ejendomme i Vermeland, iſær da han og havde Beſiddelſer paa Soløer. Jon Hafthorsſøn havde ogſaa en Datter, Cecilie, ſandſynligviis født i hans Egteſkab med Birgitte Knutsdatter. Denne Cecilia var gift med den oftere omtalte halv ſvenſke, halv norſke Ridder Ulf Holmgeirsſøn, Medlem af det norſke Rigsraad, men hjemmehørende i Vermeland, hvor han endog ſynes at have haft Part i Borgen Agnaholm tilligemed Marſken Hr. Erik Ketilsſøn, ſaaſom han i 1386 med ſin Huſtru Cecilias Samtykke gjorde „lovligt Skifte“ med Hr. Erik, idet han overlod denne hele ſin Deel af Lille-Aaroos i Agna- eller Amna-Hered imod Halvdelen af Store i Berge Sogn i Soløer, og dertil i Liqvidation for Gjeld afſtod ham ſin Deel af den Holm, paa hvilken Slottet Agna- eller Amnaholm og Forborgen ſtod[1]. Hr. Ulf flyttede maaſkee nu ganſke til Norge, hvor han blev begraven ved Idde Kirke, medens hans Huſtru, der ej døde førend i 1411, blev begraven ved Vadſtena[2].

Af pavelige Brevſkaber erfares, at Hafthorsſønnerne vare den barnløſe Hr. Agmund Finnsſøns nærmeſte Arvinger. Hvorledes dette Forhold var beſkaffent, findes ingenſteds nøjagtigt oplyſt: men det maa formodentlig have beſtaaet deri, at Hr. Vidkunn, Erling Drottſetes Fader, og Agmund den eldre paa Heſtbø, Hr. Finns og Hr. Ivars Fader, vare nær beſlegtede eller beſvogrede. I Bullen, der 1291 gav Hr. Vidkunn Erlingsſøn og Gyrid Andresdatter Tilladelſe til at egte hinanden, ſkjønt beſlegtede i fjerde Grad, heder det, at Gyrid hørte under Stavangers Diøceſe, altſaa ligger det nærmeſt at antage, at hun og den eldre Hr. Agmund paa Heſtbø have været Paarørende. Men paa denne Maade dannede nu Drottſeten Hr. Agmund Finnsſøn, begge Hafthorsſønnerne, og deres Sønner og Svigerſønner en overhaands megtig Familiekreds, der ved ſit Frændſkab med Kongehuſet, ſine uhyre Beſiddelſer, og ſine høje Embedsſtillinger, maatte være iſtand til, naar den holdt ſammen, at overfløje alle andre Ætter i Landet, og ſelv at holde Kongemagten Stangen. Derfor var det viſtnok meget klogt betænkt af Mar-

  1. Brev af 22de Marts 1386 i det ſvenſke Rigsarchiv.
  2. Hendes Død og Begravelſe i Vadſtena 1411, ligeſom hendes Broders Hr. Ulf Jonsſøns i 1415, nævnes i Diar. Vazstenense; det ſiges udtrykkeligt om Hr. Ulf, at han ejede meget Jordegods i Sverige. I Eyſteins Regiſter fol. 201 og 202 findes det antegnet efter 1396, men dog ej ſenere end omkring 1400, at Fru Cecilia for ſin Mand Hr. Ulfs Begravelſe ved Idde Kirke gav Deel af en Gaarden Aslaksheider ſamt hele Gaarden Haavardsrud.