Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/310

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
262
Olaf Haakonsſøn.

Margretes Nærværelſe i Norge, og for hvis Skyld hun, ſom det lader til, gjerne endog var draget tidligere paa Aaret herop, hvis ikke de vigtige Forhandlinger med Greverne af Holſten, og ſiden med Hanſeſtæderne ſamt maaſkee med Kong Albrecht havde holdt hende tilbage i Danmark. Men ſaavidt man kan ſee, blev der intet af, at de norſke Raadsherrer indfandt ſig ved Mødet i Vordingborg, ſaaledes ſom Dronningen havde bebudet. Der er intet.Spor af deres Nærværelſe, tvertimod kan man endog beviſe, at de fornemſte Raadsherrer ej vare tilſtede der, men meget langt borte. Thi Mødet ſluttedes ikke førend efter den 29de September[1], hvad enten nu Forhandlingerne vare langvarige eller, trods Dronningens foregivne Haſtverk, begyndte ſenere end aftalt, og derimod .var Norges Drottſete Hr. Agmund Finnsſøn, der mindſt af alle kunde have manglet ved et ſaadant Møde, den 8de October i Bergen tilligemed flere andre Raadsherrer og afſagde da hiin føromtalte Dom i Sagen mellem Maliſe Sperra og Hafthorsſønnerne. At Hr. Agmund og maaſkee flere Raadsherrer med ham ſkulde have været ved September Maaneds .Udgang i Vordingborg og allerede den 8de October næſtefter kunde være i god Ro i Bergen og der afſige en vigtig Dom, hvortil viſt flere Dages Forberedelſe udfordredes, maa vel betragtes ſom en Umulighed.

Af alt dette ſynes man ſaaledes at maatte ſlutte, at Dronningens og Kong Olafs paatænkte Reiſe til Norge fremdeles udhaledes, indtil det blev for ſildigt at tænke derpaa i dette Aar. Imidlertid var der dog indtruffet en Begivenhed, der ſynes at maatte have gjort det dobbelt magtpaaliggende for Dronningen perſonligt at gjeſte Norge. Erkebiſkop Nikolas Ruſer var nemlig død — Tiden kjendes ikke nøje, men det maa vel have været i September, October eller November[2] — og det maatte ſaaledes være ønſkeligt for hende nu at kunne være tilſtede i Landet for des bedre at kunne indvirke paa Valget af hans Eftermand. Naar der alligevel ikke blev noget af Reiſen, maa Aarſagen formodentlig ſøges i langt vigtigere Anliggender, der paa denne Tid krævede hendes Nærværelſe i Skaane. Der er nemlig, ſom forud antydet, al Anledning til at tro, at Kong Albrecht ved Sammenkomſten med Margrete i

  1. Paa denne Dag ſluttedes Freden med Sørøverne, ſ. o. S. 225.
  2. Han nævnes udtrykkeligt ſom Medudſteder af det ſidſte blandt hine foromtalte Indulgensbreve, dateret d. 29de Juli 1386, altſaa levede han vel endnu i Begyndelſen af Auguſt. Men ſenere end i October kan han neppe nære død, da man altid maa beregne nogen Tid, for at hans Efterfølger Vinalde i Bergen kunde erfare Dødsfaldet, begive ſig førſt til Dronningen, ſiden til Italien, ſamt komme tilbage til Danmark i det allerſildigſte ved Begyndelſen af Auguſt Maaned i det følgende Aar. Ifølge Erkebiſkopsliſten i Scr. r. D. IV. 616 ſkal Nikolas have ſiddet ſom Erkebiſkop i fem Aar, hvilket vil flaa nogenledes til, naar vi ſette hans Indvielſe til Høſten eller Vintrens Begyndelſe 1381.