Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Forord.


De dette Bind medfølgende Slægt-Tavler har jeg hovedſagelig udarbejdet efter de i denne Afdelings 1ſte Bind (S. 389—412 og 900—914) og 2det Bind (S. 148—190) indtagne Afſnit: „Anſeede Mænd og Ætter“, hvor Forfatteren har ſamlet alt hidhenhørende af Betydenhed, ſom indeholdes i de forhaandenværende Kilder. Til ydermere Betryggelſe for deres Paalidelighed har jeg ſammenholdt dem med de Uddrag, ſom Profesſor Munch for Udarbejdelſen af dette Afſnit havde gjort af Diplomatarium Norvegicum for det Tidsrum, han har behandlet i de foreliggende tvende Bind (1319—1397).

Et Par af Slægt-Tavlerne, nemlig No. 2 (Ætten Bolt) og 9 (Ætten Stumpe), ere uforandret meddelte efter Profesſor Munchs egne Optegnelſer.

Som man af dette Bind (53, 153, 287 og iſær 288) vil ſe, er Prof. Munch med Henſyn til Hafthorsſønnernes og deres Æts (Sudreim-Ættens) Slægtſkabsforhold til den Norſke Konge-Æt her kommen til et Reſultat, der i forſkjellige Punkter afviger fra det af ham tidligere antagne. Jeg har derfor troet det nødvendigt at meddele en ny Slægt-Tavle over Sudreim-Ætten (No. 17), hvorved Tavle No. 5 i denne Afdelings 1ſte Bind berigtiges.

Med Henſyn til de tvende hosføjede Regiſtre har jeg fulgt den ſamme Plan, hvorefter de tidligere Regiſtre til nærværende Verk ere udarbejdede.

Chriſtiania, 15de October 1863.

Otto Gr. Lundh.