Det norske Folks Historie/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norſke Folks Hiſtorie

fremſtillet

af

P. A. Munch.

„Ich werde ſuchen die Kritik der Geſchichte nicht nach dunkeln Gefühlen, ſondern forſchend, auszuführen, nicht ihre Reſultate, welche nur blinde Meinungen ſtiften, ſondern die Unterſuchungen ſelbſt in ihrem ganzen Umfange vortragen“ – Niebuhr.

Første Deel.

2det Bind.

Chriſtiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

Trykt af J. Sørum.

1853.Fjerde Afſnit. Vikingetiden og Danevældet.
Fortſættelſe.
1. Harald Graafeld og hans Brødre tiltræde Regjeringen. 2. Dyrtid og Misfornøielſe i Norge. Kongens Haardhed. Eyvind Finnsſøn. 3. Sigurd Jarls Drab. 4. Haakon Jarl fremſtaar. Kongerne Tryggves og Gudrøds Drab. 5. Olaf Tryggvesſøns Fødſel og Aaſtrids Flugt. Harald Grønſke. 6. Haakon Jarl forlader Norge og drager til Danmark. 7. Haralds Vikingetog. Sigurd Slevas Drab. 8. Harald Graafeld paa en ſpendt Fod med Danmark. Hans Anſeelſe og Magt. 9. Harald Graafeld ſvegen og dræbt. 10. Gunnhild og hendes Sønner fordrives. Haakon Jarl faar Magten i Norge under Harald Gormsſøns Overherredømme. 11. Haakon Jarls Magt. 12. Haakons Giftermaal. Tidendeſkoftes Fald. Erik Jarl. 13. Begivenheder og Forhold i Danmark, Sverige og Øſterlandene. 14. Haakon Jarl deeltager i Krigen mod Tydſkland og erklærer ſig uafhængig. 15. Harald Gormsſøn, Styrbjørn og Jomsvikingerne. 16. Jomsvikingetoget og Slaget i Hjørungavaag. 17. Haakon Jarls Magt og Anſeelſe. 18. Begivenheder paa Orknøerne. 19. Begivenheder paa Færøerne. Sigmund Breſtesſøn. 20. Begivenheder paa Island. 21. Begivenheder paa Sydrøerne og Irland. 23. Begivenheder i Nordmandie. Herredømmet befæſtet. Forbindelſen med Norden ophører. 24. Nye Vikingetog til England. Sven Tjuguſkegg. 25. Olaf Tryggvesſøns Barndoms- og Ungdoms-Hiſtorie. 26. Olaf Tryggvesſøns Reiſe til Norge. 27. Haakon Jarls Død. 28. Chriſtendommen og dens Fremſkridt i Norden indtil Olaf Tryggvesſøn. 29. Olaf Tryggvesſøn tiltræder Regjeringen i Norge. 30. Chriſtendoms-Paabudet begynder. Gulathinget chriſtnes. 31. Agder, Rogaland og Hørdaland chriſtnede. Erling Skjalgsſøn. 32. Sogn, Fjordene, Søndmøre, Raumsdalen chriſtnede. St. Sunnivas Helligdom. 33. Thrøndelagen chriſtnet. Nidaros anlagt. 34. Olafs Frieri til Sigrid Storraade og Giftermaal med Thore Haraldsdatter. 35. Ringerike chriſtnet. Eyvind Keldas Drab. 36. Haalogaland chriſtnet. 37. Færøerne chriſtnes. 38.Chriſtendommens Indførelſe paa Island. 39. Grønlands Bebyggelſe og Koloniſternes Omvendelſe til Chriſtendommen. 40. Gudrød Eriksſøns Angreb paa Viken og hans Fald. Olafs Vinterophold i Nidaros. Ormen lange. 41. Olafs Tog til Danmark og Vendland. 42. Slaget ved Svoldr. Olafs Endeligt. 43. Norges Deling mellem de forbundne Fyrſter. 44. Sigmund Breſtesſøns Endeligt. Færøernes Frafald. 45. Orknøerne uafhængige. Sigurd Jarl. 46. Begivenheder paa Island. 47. Nye Opdagelſesreiſer. Viinland eller Nordamerika opdaget. 48. Danernes Erobringstog til England. Sven Tiuguſkegg og Knut den mægtige. 49. Erik Jarl forlader Norge, og følger Knut een mægtige til England. Svein Jarl og Haakon Jarl Herrer i Norge. 50. Svein Jarl og Haakon Jarl i Norge. 51. Olaf Haraldsſøns Ungdom og tidligſte Bedrifter. 52. Olafs Tog til Norge. Haakon Jarl fangen og fordreven. 53. Olaf hos Sigurd Syr. Han faar Kongenavn paa Oplandene. 54. Olafs Tog til Throndhjem. 55. Olafs og Sveins ſidſte Kamp. Slaget ved Neſje. Sveins Flugt og Død. 56. Thrøndelagen og det nordlige Ranrike underkaſte ſig Olaf. Forlig med Erling Skjalgsſøn. 57. Fortſatte Fiendtligheder med Sverige. Stilſtand i Gautelven. 58. Underhandlinger mellem Olaf og Sviakongen. Opſtand i Sverige. Fred i Kongehelle. 59. Kong Olafs Tog til Oplandene. Smaakongernes Undergang. 60. Olafs Beſtræbelſer for Chriſtendommen og Tog til Haalogaland. 61. Blotfeſter i Throndhjem. Ølve paa Egg dræbt. 62. Møre, Raumsdal og Gudbrandsdalen chriſtnes. Eidſiva-Thingforening udvidet. 63. Olafs Bedrifter i Gulathingslagen. Uenighed med Erling Skjalgsſøn. Aasbjørn
Selsbane. 64. Chriſtendommen befæſtet i Gulathingslagen, paa Moſtrarthing. Olaf lægger den ſidſte Haand paa Kirkeforfatningen rundt omkring i Landet. 65 Olafs vigtigſte Foranſtaltninger til Chriſtendommens Fremme. Hans Hof-Ordning og Leveviis. 66. Orknøiſke Anliggender. Jarlerne underkaſte ſig. 67. Mægtige Høvdinger i Norge. Olafs Familieforbindelſer. 68. Knut den mægtige optræder ſom Prætendent til Norges Trone. 69. Olafs Forberedelſer til Striden med Knut. Forbund med Sviakongen. 70. Olafs Forſøg paa at underkaſte ſig Færøerne. 71. Kong Olafs Forſøg paa at underkaſte ſig Island og Grønland. 72. Stein Skaftesſøns Æventyr. Forhandlinger med Arnunge-Ætten. 73. Thore Hunds Bjarmelandstog og Frafald. Tviſt mellem Haarek i Thjøtta og Aasmund Grankellsſøn. 74. Olafs Forſøg paa at underkaſte ſig Jemteland. 75. Kong Olafs Krigstog mod Danmark. 76. Knuts Penge-Uddelinger i Norge. Olafs vanſkelige Stilling. 77. Knut den mægtiges Tog til Norge. Landet underkaſter ſig ham. 78. Olafs Kyſtreiſe. Erling Skjalgſøns Fald. 79. Kong Olafs Flugt. 80. Haakon Jarls korte Regjering. Lendermændenes Vælde. 81. Olaf beſlutter at vende tilbage til Norge. 82. Einar Thambarſkelves Misfornøielſe. Lendermændenes Forberedelſer. 83. Olafs Tilbagereiſe fra Rusland og Ophold paa Gotland. 84. Olafs Tog til Norge. 85. Olafs Tog gjennem Verdalen. 86. Slaget paa Stikleſtad. Olafs Fald. 87. Sven Alfiveſøns Kongedømme i Norge. Olafs Helligdom anerkjendes. 88. Thrønderne forberede Opſtand. Sven drager til det ſydlige Norge. 89. Magnus Olafsſøn hentes fra Rusland og tages til Konge. 90. Krig mellem Magnus og Hardeknut. Fred i Brennøerne. 9l. Kongens henſynsløſe Haardhed, og paafølgende kloge Eftergivenhed. 92. Einar Thambarſkelves Forhold. Orknøiſke Anliggender. 93. Færøerne atter under norſk Lenshøjhed. Begivenheder paa Island. 94. Magnus bliver Konge i Danmark. Vikingetiden og Danevældets Ende Side 1—863.PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.