Det norske Folks Historie/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie

fremstillet

af

P. A. Munch.

„Ich werde suchen die Kritik der Geschichte nicht nach dunkeln Gefühlen, sondern forschend, auszuführen, nicht ihre Resultate, welche nur blinde Meinungen stiften, sondern die Untersuchungen selbst in ihrem ganzen Umfange vortragen“ – Niebuhr.

Første Deel.

2det Bind.

Christiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

Trykt af J. Sørum.

1853.Fjerde Afsnit. Vikingetiden og Danevældet.
Fortsættelse.
1. Harald Graafeld og hans Brødre tiltræde Regjeringen. 2. Dyrtid og Misfornøielse i Norge. Kongens Haardhed. Eyvind Finnssøn. 3. Sigurd Jarls Drab. 4. Haakon Jarl fremstaar. Kongerne Tryggves og Gudrøds Drab. 5. Olaf Tryggvessøns Fødsel og Aastrids Flugt. Harald Grønske. 6. Haakon Jarl forlader Norge og drager til Danmark. 7. Haralds Vikingetog. Sigurd Slevas Drab. 8. Harald Graafeld paa en spendt Fod med Danmark. Hans Anseelse og Magt. 9. Harald Graafeld svegen og dræbt. 10. Gunnhild og hendes Sønner fordrives. Haakon Jarl faar Magten i Norge under Harald Gormssøns Overherredømme. 11. Haakon Jarls Magt. 12. Haakons Giftermaal. Tidendeskoftes Fald. Erik Jarl. 13. Begivenheder og Forhold i Danmark, Sverige og Østerlandene. 14. Haakon Jarl deeltager i Krigen mod Tydskland og erklærer sig uafhængig. 15. Harald Gormssøn, Styrbjørn og Jomsvikingerne. 16. Jomsvikingetoget og Slaget i Hjørungavaag. 17. Haakon Jarls Magt og Anseelse. 18. Begivenheder paa Orknøerne. 19. Begivenheder paa Færøerne. Sigmund Brestessøn. 20. Begivenheder paa Island. 21. Begivenheder paa Sydrøerne og Irland. 23. Begivenheder i Nordmandie. Herredømmet befæstet. Forbindelsen med Norden ophører. 24. Nye Vikingetog til England. Sven Tjuguskegg. 25. Olaf Tryggvessøns Barndoms- og Ungdoms-Historie. 26. Olaf Tryggvessøns Reise til Norge. 27. Haakon Jarls Død. 28. Christendommen og dens Fremskridt i Norden indtil Olaf Tryggvessøn. 29. Olaf Tryggvessøn tiltræder Regjeringen i Norge. 30. Christendoms-Paabudet begynder. Gulathinget christnes. 31. Agder, Rogaland og Hørdaland christnede. Erling Skjalgssøn. 32. Sogn, Fjordene, Søndmøre, Raumsdalen christnede. St. Sunnivas Helligdom. 33. Thrøndelagen christnet. Nidaros anlagt. 34. Olafs Frieri til Sigrid Storraade og Giftermaal med Thore Haraldsdatter. 35. Ringerike christnet. Eyvind Keldas Drab. 36. Haalogaland christnet. 37. Færøerne christnes. 38.Christendommens Indførelse paa Island. 39. Grønlands Bebyggelse og Kolonisternes Omvendelse til Christendommen. 40. Gudrød Erikssøns Angreb paa Viken og hans Fald. Olafs Vinterophold i Nidaros. Ormen lange. 41. Olafs Tog til Danmark og Vendland. 42. Slaget ved Svoldr. Olafs Endeligt. 43. Norges Deling mellem de forbundne Fyrster. 44. Sigmund Brestessøns Endeligt. Færøernes Frafald. 45. Orknøerne uafhængige. Sigurd Jarl. 46. Begivenheder paa Island. 47. Nye Opdagelsesreiser. Viinland eller Nordamerika opdaget. 48. Danernes Erobringstog til England. Sven Tiuguskegg og Knut den mægtige. 49. Erik Jarl forlader Norge, og følger Knut een mægtige til England. Svein Jarl og Haakon Jarl Herrer i Norge. 50. Svein Jarl og Haakon Jarl i Norge. 51. Olaf Haraldssøns Ungdom og tidligste Bedrifter. 52. Olafs Tog til Norge. Haakon Jarl fangen og fordreven. 53. Olaf hos Sigurd Syr. Han faar Kongenavn paa Oplandene. 54. Olafs Tog til Throndhjem. 55. Olafs og Sveins sidste Kamp. Slaget ved Nesje. Sveins Flugt og Død. 56. Thrøndelagen og det nordlige Ranrike underkaste sig Olaf. Forlig med Erling Skjalgssøn. 57. Fortsatte Fiendtligheder med Sverige. Stilstand i Gautelven. 58. Underhandlinger mellem Olaf og Sviakongen. Opstand i Sverige. Fred i Kongehelle. 59. Kong Olafs Tog til Oplandene. Smaakongernes Undergang. 60. Olafs Bestræbelser for Christendommen og Tog til Haalogaland. 61. Blotfester i Throndhjem. Ølve paa Egg dræbt. 62. Møre, Raumsdal og Gudbrandsdalen christnes. Eidsiva-Thingforening udvidet. 63. Olafs Bedrifter i Gulathingslagen. Uenighed med Erling Skjalgssøn. Aasbjørn
Selsbane. 64. Christendommen befæstet i Gulathingslagen, paa Mostrarthing. Olaf lægger den sidste Haand paa Kirkeforfatningen rundt omkring i Landet. 65 Olafs vigtigste Foranstaltninger til Christendommens Fremme. Hans Hof-Ordning og Leveviis. 66. Orknøiske Anliggender. Jarlerne underkaste sig. 67. Mægtige Høvdinger i Norge. Olafs Familieforbindelser. 68. Knut den mægtige optræder som Prætendent til Norges Trone. 69. Olafs Forberedelser til Striden med Knut. Forbund med Sviakongen. 70. Olafs Forsøg paa at underkaste sig Færøerne. 71. Kong Olafs Forsøg paa at underkaste sig Island og Grønland. 72. Stein Skaftessøns Æventyr. Forhandlinger med Arnunge-Ætten. 73. Thore Hunds Bjarmelandstog og Frafald. Tvist mellem Haarek i Thjøtta og Aasmund Grankellssøn. 74. Olafs Forsøg paa at underkaste sig Jemteland. 75. Kong Olafs Krigstog mod Danmark. 76. Knuts Penge-Uddelinger i Norge. Olafs vanskelige Stilling. 77. Knut den mægtiges Tog til Norge. Landet underkaster sig ham. 78. Olafs Kystreise. Erling Skjalgsøns Fald. 79. Kong Olafs Flugt. 80. Haakon Jarls korte Regjering. Lendermændenes Vælde. 81. Olaf beslutter at vende tilbage til Norge. 82. Einar Thambarskelves Misfornøielse. Lendermændenes Forberedelser. 83. Olafs Tilbagereise fra Rusland og Ophold paa Gotland. 84. Olafs Tog til Norge. 85. Olafs Tog gjennem Verdalen. 86. Slaget paa Stiklestad. Olafs Fald. 87. Sven Alfivesøns Kongedømme i Norge. Olafs Helligdom anerkjendes. 88. Thrønderne forberede Opstand. Sven drager til det sydlige Norge. 89. Magnus Olafssøn hentes fra Rusland og tages til Konge. 90. Krig mellem Magnus og Hardeknut. Fred i Brennøerne. 9l. Kongens hensynsløse Haardhed, og paafølgende kloge Eftergivenhed. 92. Einar Thambarskelves Forhold. Orknøiske Anliggender. 93. Færøerne atter under norsk Lenshøjhed. Begivenheder paa Island. 94. Magnus bliver Konge i Danmark. Vikingetiden og Danevældets Ende Side 1–863.Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.