Det norske Folks Historie/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norſke Folks Hiſtorie

fremſtillet

af

P. A. Munch.

„Ich werde ſuchen die Kritik der Geſchichte nicht nach dunkeln Gefühlen, ſondern forſchend, auszuführen, nicht ihre Reſultate, welche nur blinde Meinungen ſtiften, ſondern die Unterſuchungen ſelbſt in ihrem ganzen Umfange vortragen“ – Niebuhr.

Fjerde Deel.

Andet Bind.

Chriſtiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

Trykt hos H. Tønsberg.

1859.Syvende Afſnit. Det ſejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kongeættens Uddøen paa Sverdſiden og Foreningen med Sverige. (Fortſættelſe).

65. Kong Erik Magnusſøns Tronbeſtigelſe og Kroning. Kirke- og Høvdinge-Møde i Bergen. 66. Kong Eriks Giftermaal og Tractat med Skotlands Konge. Dronning Margrete. 67. Fornyede Stridigheder mellem Erkebiſkoppen og Høvdingerne. Erkebiſkoppens Landflygtighed og Død. 68. Fortſættelſe. Mag. Huguitio i Norge ſom pavelig Tiende-Collector. Jørund af Hamar bliver Erkebiſkop. 69. Begivenheder paa Island. Den nye Lov vedtagen. Stridigheder mellem Geiſtligheden og de verdslige Herrer, fornemmelig om de forhen arvelige Kirker og deres Gods. 70. Kong Eriks Uvenſkab med Danmark og Krig med de tydſke Stæder. Fredsſlutning med de ſidſte i Kalmar. Forhandlinger med England og Skotland. 71. Indre Forhold. Dronningens Myndighed og Alf Erlingsſøns Indflydelſe. Hertug Haakon overtager Hertugdømmets Beſtyrelſe. Forholdene ved Hoffet. 72. Forberedelſer til en fornyet Feide med Danmark. Alf Erlingsſøn bliver Jarl og ſendes til England. Leding udbuden fra Island. Møde paa Gullbergseid. Den danſke Kong Eriks Drab. 73. Indre Forhold i Landet. Dronningens Myndighed og hendes Død. Alf Jarls Fejde eller Opſtand, Nederlag, Utlegd og Flugt. 74. De danſke Kongemordere flygte til Norge og finde der Beſkyttelſe. Krigen udbryder mellem Norge og Danmark. 75. Forhandlinger med Skotland. Erkebiſkop Jørund opripper Kirkeſtriden. Ravn Oddsſøns og Biſkop Arnes Tviſt paa Island. Gaute af Tolgas Drab. 76. Kong Eriks førſte Krigstog til Danmark. 77. Forhandlinger med Erkebiſkoppen. Den islandſke Kirkeſag paadømt. Erkebiſkoppens Forlig med Kongen i Bergen. 78. Kongens andet Krigstog til Danmark. Hjelm og Hunehals befæſtes. Alf Jarls Endeligt. 79. Forhandlinger med Skotland og England om Kongedatteren Jomfru Margretes Antagelſe ſom Skotlands Dronning og hendes Giftermaal med den engelſke Tronarving. Margretes Død og Eriks forgjeves Forſøg paa at arve hende. 80. Fortſatte Fiendtligheder med Danmark. Krigstoget i 1293, nye Forhandlinger med de tydſke Stæder, det danſke Tog til Halland og Elveſysſel i 1294, Erkebiſkop Jens’s Fængſling, og Fyrſternes Sammenkomſt i Kjøbenhavn. 81. De tydſke Stæder faa udvidede Handelsfriheder. 82. Venſkabelige Underhandlinger og Forbunds-Tractat med Frankrige. Mislykkede Forſøg paa at formæle Hertug Haakon med en franſk Fyrſtinde. 83. Forhold og Tildragelſer indenlands. Uroligheder i Hadafylke. Hertug Haakons Lovgivnings-Virkſomhed. Anſeede Mænd i Hertugdømmet. 84. Kong Eriks Lovgivnings- og Regjerings-Virkſomhed. Bergens Tilvext. Oprettelſe af Taverneshuſe. Anſeede Stormænd. Livet ved Kongens Hof. Opdagelſesrejſer. 85. Begivenheder paa Island. Kirkeſtriden endt. 86. Erkebiſkop Jørunds Stridigheder med ſit Domcapitel og Underkaſtelſe under Kronen ſom Jarl. 87. Stridigheder mellem Biſkop Arne i Stavanger og hans Capitel, ſaavel ſom mellem de bergenſke og osloſke Chorsbrødre og Tiggermunkene. 88. Nye Underhandlinger med Danmark. Stilſtanden fornyet ved Sammenkomſt i Balgø. Hertug Haakon egter Euphemia af Arnſtein. 89. Kong Erik Magnusſøns Død. Hans Perſonlighed og Folkets Vilkaar under hans Regjering. 90. Hertug Haakon bliver Konge. Han hyldes og krones i Nidaros. Audun Hugleiksſøn fængſlet. 91. Den ſtavangerſke Capitelſag paadømmes. Kong Haakons Tog til Danmark. Foreløbig Stilſtand til Fænøkalv; aftalt Møde i Skjelfiſkør. Treaarig Stilſtand, ſluttet i Halland. 92. Kongedatteren Ingebjørg Eriksdatter bortfeſtet til Jon Jarl paa Orknøerne. Den falſke Margrete Eriksdatter. Hr. Audun Hugleiksſøn bliver henrettet. 93. Heftig Gjæring paa Island. Kong Haakon hyldet, uden at han dog anſeer ſig bunden ved den ældre Overeenskomſt. 94. Kong Haakons Beſtræbelſer for at hindre de udenlandſke Handelsmænds Overgreb, ſaavel ſom for at oprette Orden og Rolighed indenlands. Indførelſe af Pasvæſen. 95. Den ſtavangerſke og den nidaroſiſke Capitelſtrid ophøre. 96. Kongen faar Tronfølgen forandret til Bedſte for ſine Døttre. Forholdene i Sverige. Møde ved Solberge-Oos, Venſkabsforbund mellem Kong Haakon og Sveakongen. Kongedatteren Ingebjørg bortfeſtet til den ſvenſke Hertug Erik. 98. Uenighed mellem Kong Byrge i Sverige og hans Brødre.

Venſkab mellem Kong Byrge og Danekongen. Hertugerne begive ſig til Norge og finde venlig Modtagelſe. Hertug Erik faar Kongehelle Slot. Fornyelſe af Krigen med Danmark. Grev Jakob overdrager Nordre-Halland til Kong Haakon og denne igjen til Hertug Erik. Fredsmøde og Stilſtands-Overeenskomſt paa Søborg. Biſkopsſkifter og Provincialconcilium. 99. De ſvenſke Hertuger fange Kong Byrge og ſætte ſig i Beſiddelſe af hans Rige. Danekongen ødelægger Hjelm og Kong Haakon gjør et Tog til Danmark uden dog at betragte Freden ſom brudt. Danekongens førſte Krigstog til Sverige for at befrie ſin Svoger. 100. Hertugernes Krigsforberedelſer. Kong Haakon beſlutter ſig til at erklære Stilſtanden brudt. Forræderſk Forbund mellem Hertugerne og den danſke Hertug Chriſtopher. Hertug Valdemar hverver fremmede Soldater. Kong Haakon forſtrækker Hertug Erik med Penge. Hertugernes Indbrud i Skaane og Fredsſlutningen til Øyknaljung. Hertugernes underfundige Ferd mod Kong Byrge, dennes Løsladelſe paa haarde Vilkaar og Flugt til Danmark. Kulde mellem Kong Haakon og Hertug Erik. 101. Kong Haakons Foranſtaltninger til at ſvække det geiſtlige og verdslige Ariſtokrati og ſtyrke den kongelige Myndighed. Oprettelſen af en kongelig Capell-Geiſtlighed. Afſkaffelſe af Jarle- og Lendermands-Verdigheden indenlands. Reduction af bortſkjenkede Krongodſer. 102. Underhandlinger mellem Norge og Danmark. Danſk Krigstog til Smaaland, og ny Stilſtand til Berge. Kong Haakons Sammenkomſt og aabenbare Brud med Hertug Erik. Foreløbig Freds- og Forbundstractat mellem Norge og Danmark. 103. Krig mellem Kong Haakon og Hertug Erik. Fredsſlutning mellem Norge og Danmark i Kjøbenhavn. 104. Fortſat Fejde med Hertug Erik. Danekongens uheldige Tog til Sverige. Kong Haakons og Hertug Eriks Overeenskomſt i Oslo. Fredscongres og almindelig Fredsſlutning i Helſingborg. 105. Kong Haakon og Hertug Erik nærme ſig atter hinanden. De ſvenſke Hertuger egte de norſke Kongedøtre. Endelig Fred i Helſingborg. 106. Kong Haakons mindre venſkabelige Forhold til det engelſke Hof efter Kong Edward den 1ſtes Død og gode Forſtaaelſe med Kong Robert (Bruce) i Skotland. Tractaten til Perth af 1266 fornyes og en ſærdeles Overeenskomſt ſluttes. 107. Yderligere Forhandlinger med de tydſke Stæder. De tydſke Vinterſidderes Overmod i Bergen og Strid med Biſkoppen. Forſøg paa at indſkrænke Tydſkernes Tiltag. 108. Kirkelige Begivenheder. Biſkopsſkifter. 109. Adminiſtrative Foranſtaltninger og vigtigere Lovbeſtemmelſer i Kong Haakons ſenere Regjeringstid. Hr. Bjarne Erlingsſøns og andre anſeede Stormænds Død. 110. Kong Haakons ſidſte Regjeringsaar. Kongeſønnen Magnus’s Fødſel. De ſvenſke Hertugers Drab. Krig med Sverige. Kong Haakons Død. 111. Tilbageblik paa det hele Tidsrum efter Tronkrigenes Ophør. Indgribende Forandringen Folkets Dannelſestrin. Literatur. Sprogforhold Side 1—671


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.