Det norske Folks Historie/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie

fremstillet

af

P. A. Munch.

„Ich werde suchen die Kritik der Geschichte nicht nach dunkeln Gefühlen, sondern forschend, auszuführen, nicht ihre Resultate, welche nur blinde Meinungen stiften, sondern die Untersuchungen selbst in ihrem ganzen Umfange vortragen“ – Niebuhr.

Første Deel.

1ste Bind.

Christiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

Trykt af J. Schive.

1852.Første Afsnit. Bebyggelsen.
1. Norges geographiske og physiske Forhold. 2. Urbeboere. Finner. Oldtidslevninger. 3. Levninger fra ældre Befolkninger i Sydsverige og Danmark. 4. Nordmændene og den germaniske Stamme. 5. Germanernes ældste Hjem og Omgivelser. Kelter, Skyther, Tschuder. 6. Grækernes og Romernes Efterretninger om Norden. 7. Oldgermaniske Vandringssagn. 8. Indvandringsvejen. Gardarike. Russer. 9. De germaniske Folks Navn i Almindelighed, og vore Forfædres i Særdeleshed. 10. Goterne og den gotiske Kulturperiode i Norden. Gauter, Daner o. fl. [ 11. Nordmændenes Udbredelse i Norge. ][1] 12. Nordmændenes Navn. 13. Nordmændenes Udbredelse mod Nord. Finner. Indbyggerne i det 6te Aarhundrede. 14. Ordningen i Fylker og Hereder. 15. Større Landskabssoreninger, Thjod. 16. Indvandringstiden Side 1–103
Andet Afsnit. Samfundsforholdene.
1. Den nordiske Samfundsordens Oprindelighed. 2. De oprindelige Samfundsklasser. 3. Besiddelse af Land. Odel. 4. Grændser. Mark. 5. Kongen og Følget. 6. Trælle. Frigivne. 7. Hevn, Feide, Ret. 8, 9. Familielivet. 10. Offentligt Liv, Folkeforsamlinger. 11. Krigsforfatning. 12. Religionsforfatning. 13. Religionslærens Omrids. 14. Gudsdyrkelse. 15. Videnskab og Dannelse. 16. Skikke og Sædvaner S. 104–194
Tredie Afsnit. Ætte- og Heltesagn før Vikingetiden.
1. Heroiske Oldsagn. 2. Hyndluljod og Halfdan gamle. 3. Skjoldunger. 4. Yngve og Ynglingerne. 5. Frode og Frodefreden. 6. Volsunger og Niflunger. 7. Dan, Danp, Dyggve, Dag. 8. Skjoldunge- og Ynglingesagn. Rolf Krake og Adils. 9. Skjoldunger og Ynglinger. Frode frøkne. 10. Ivar Vidfadme og de sidste Ynglinger i Svithjod, og Skjoldunger i Danmark. Harald Hildetand og Sigurd Ring. Braavallaslaget. 11. Norske Kongeætter. Rogalandske Konger. Vikar og Starkad. 12. Hørdalandske Kongeeætter. 13. Hake og Hagbard. 14. Kongeætter i Sogn. Fridthjof den frøkne. 15. Haalogalandske og nordmørske Kongeætter. 16. Raumsdalske, søndmørske og firdske Ætter. 17. Ætter i Thrøndelagen. 18. Oplandske Ætter. 19. Tidsregning og Slægtled. S. 195–355
Fjerde Afsnit. Vikingetiden og Danevældet.
  Første Afdeling.
1. Vikingetidens Charakteer og Betydning. 2. Ragnar Lodbrok. 3. Ragnars Sønner, Sviavældet og Danevældet. 4. Ynglingekongerne paa Vestfold og i Sønderjylland. Sigfrid, Eystein, Halfdan og Gudrød Veidekonge. 5. Gudrøds nærmeste Efterfølgere. 6. Halfdan svarte. 7. Nordmændenes første Vikingetog i de vestlige Farvande. 8. Den første Periode af Vikingetogene til det frankiske Riges Kyster, Spanien og Middelhavet. 9. Vikingetog til Irland og Skotland. Norske
Riger paa Irland. 10. Vikingetog til England i første Halvdeel af 9de Aarhundrede. 11. Vikingetogenes Charakteer og Oprindelse. 12. Harald Haarfagres første Fremtræden. 13. Haralds Erobringsplaner. 14. Haralds første Erobringer nordenfjelds. 15. Fylkerne mellem Throndhjem og Sogn undertvinges. 16. Stridigheder med Sviakongen om Viken. 17. Slaget i Hafrssjorden. 18. Begivenheder paa Haalogaland. Thorolf Kveldulsssøn. 19. Uroligheder i Egdasylke. 20. Udvandringer fra Norge til Vesterhavets Øer. 21. Kong Haralds Vesterhavstog og Erobring af Øerne. 22. Begivenheder i Norge. Haralds Giftermaal og Børn. 23. Islands Bebyggelse. 24. De fornemste Landnamsmænd. 25. Islands indre Forhold og ældste Retsforsatning. 26. Andre Bebyggelser. Kong Haralds Magt og Rigdom. 27. Anseede Mænd og Ætter paa Haralds Tid. 28. Kong Haralds Sønner og Rigets Deling mellem dem. 29. Egil Skallagrimssøns første Bedrifter i Norge. 30. Kong Haralds Tronfrasigelse og Død. 31. Vikingetog til England. Lodbroks Sønner. 32. Nordmændenes Tog til Frankrige. Gange-Rolf. 33. Fortsatte Tog til England. 34. Erik Blodøxe. 35. Egil Skallagrimssøns Hevn. 36. Erik Blodøxes Fordrivelse og Haakon den godes Tronbestigelse. 37. Haakon Adelsteensfostre. 38. Haakons Bestræbelser for at indføre Christendommen. 39. Erik Blodøxes senere Hændelser og Død. 40. Egil Skallagrimssøns Sammenstød med Erik og Besøg hos Kong Haakon og Arinbjørn. 41. Danske Begivenheder. Harald Gormssøns Fordringer paa Viken. 42. Krig med Danmark. Vermeland og Gautland skatlagt. 43. Erikssønnernes Angreb. Slag ved Agvaldsnes og paa Frædø. 44. Slaget ved Fitje. Haakons Død. 45. Anseede Ætter; Hørde-Kaares og Vikinge-Kaares Ætlinger. 46. De sidste Landnamsmænd. Thorbjørn Sur. 47. Begivenheder paa Island. Breidfirdingerne og Vatnsdølerne. 48. Leveskik og Folkecharakteer. S.356-799.

  1. Wikikildens note: Dette avsnittet mangler i innholdsfortegnelsen.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.