Det norske Folks Historie/1/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Om Høvdinge-Ætter i Raumsdal, Søndmøre og Fjordene fortælles der lidet i vore Oldſkrifter, og dette lidet beſtaar ikke i ſtort andet end Navne. Saaledes nævnes i Landnáma og Fund. Noregr en Slægtrække fra Høvdingen Jøtunbjørn, hvilken det ſidſtnævnte Skrift gjør til en Sønneſøn af Nor; fra ham nedſtammede den ovenfor nævnte Herſe Ketil Raum, hvis Sønneſøn Ingemund var en af de førſte Landnamsmænd paa Island. Paa Søndmøre nævnes en Arnvid Berſerkebane, i Fjordene en Audbjørn, der begge ifølge Fund. Noregr nedſtamme i 3die Led fra Gard Agde, Nors Søn, og ſom viſtnok ſkulle foreſtille Forfædre af den Arnvid, Konge paa Søndmøre, og den Audbjørn, Konge i Firdafylke, der nævnes ſom ſamtidige med Harald Haarfagres Regjeringstiltrædelſe. Som hiin Audbjørns Farbroder nævnes en Freyſtein gamle paa Gaular, ſaa kaldtes Egnen om det inderſte af Dalsfjorden. Dette Sted maa derfor allerede i en ſaare fjern Oldtid have været Høvdingeſæde. Her ſtod et anſeet Tempel, hvis Forſtandere endog efter at have nedſat ſig paa Island en Tidlang vedbleve at drage til Norge hver tredie Sommer for at forrette Offringer der. Som en af disſe Forſtandere nævnes i Begyndelſen af det 9de Aarhundrede Herſen Thorbjørn den gaulverſke, hvis Søn Floſe ſenere drog til Island, og hvis Datter Oddny var gift med Orm Frodeſøn, Sønneſøn af Herſen Vemund den gamle, hvis Fader Viking maa have gjort et Tog til Skaane, ſiden han førte Tilnavnet Skaaneyjarſkelmer (Skaanes Forfærder). Vemunds Syſter var gift med den forhen omtalte Bjørn Buna, fra hvilken de fornemſte Slægter paa Island nedſtamme[1]. Som en Søn af den nysnævnte Audbjørn nævnes en Arinbjørn Jarl, der upaatvivlelig er den ſamme ſom Landnamsbogens Arinbjørn Herſe den ældre, hvis Datter Arnthrud blev gift med den i Harald Haarfagres førſte Dage anſeede Herſe Thorer Roaldsſøn; hans Fader Roald havde været Kong Audbjørns Jarl. Hiin Arinbjørn var en Svigerſøn af den berømte Skald Brage Boddaſøn, der tilligemed ſin Svigerfader, Skalden Erp Lutande, ſynes at have haft hjemme paa disſe Kanter[2].

Samtidig med Brage Skald og Arinbjørn nævnes ogſaa Jarlen Hundolf paa Gaule, hvis Søn, Atle Jarl den mjove, ſpillede en betydelig Rolle paa Halfdan ſvartes og Harald Haarfagres Tider[3]. Saavel Heredet Gaular, ſom hele den øvrige ſydligſte Deel af Søndfjord, eller de nuværende Aſkevolds, Ydre Holmedals og indre Holmedals Sogne, kaldtes i hiin Tid Fjaler, og ſynes endog ſtundom at have været regnet ſom et Fylke for ſig ſelv. Siden gik Navnet af Brug, og det hele nuværende Nord- og Søndfjord kaldtes tilſammen Firdafylke[4].


  1. Landnáma, V. 9. 1. 11.
  2. Landnáma II. 1.
  3. Landnáma, V. 9.
  4. Om Fjaler ſe G. Munthe i Anm. til Aalls Overſættelſe af Snorre 1ſte B. S. 43. 45.