Det norske Folks Historie/1/Til Professor R. Keyser

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Chr. Tønsbergs Forlag (1-1s. dedikasjon).

Erkjendende den ſtore Andeel, De har i nærværende Værk, ej alene i Almindelighed, ſom Skaber af den oldnorſke Literaturs og den oldnorſke Hiſtories Studium i Fædrelandet, men ogſaa i Særdeleshed ſom den, hvis belærende Samtaler have givet mig ſaamange ypperlige Vink, og aabnet mine Øine for Sandheder, jeg neppe ved egen Hjælp vilde være bleven var;

Følende tillige mere end nogen Anden, at uagtet de Omſtændigheder, der have fremkaldt dette Skrift, ogſaa derved paa en vis Maade have bragt mig til at foregribe Dem i et Arbeide, der retteſt burde have været udført af Dem, mit Skrift dog ikke i fjerneſte Maade kan gjøre et lignende Arbeide af Dem, der med Længſel af os alle imødeſees, overflødigt;

Og endelig overbeviiſt om, at ligeſom Ingen bedre end De vil kunne opdage Manglerne ved mit Arbeide, ſaaledes heller Ingen bedre end De vil kunne kjende og bedømme de Vanſkeligheder, ſom derved ere at overvinde:

Kjender jeg Ingen, til hvem jeg med ſtørre Føje kunde tilegne dette Skrift, hvilket jeg ſaaledes pryder med Deres anſeede Navn, i det Haab, at De ej har noget imod, at jeg derved ſøger at ſkaffe det en Anbefaling, hvortil mit eget Navn var utilſtrækkeligt.

P. A. Munch.  


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.