Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/287

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
273
1246. Isl. Begivenheder. Thords Tog mod Brand Kolbeinsſøn.

og, hvad mere var, ſkulde have lovet Thord paa hans Begjæring at holde Gisſur fra at komme Skagfjordingerne til Hjelp. Gisſur lovede ogſaa at komme. Imidlertid havde dog Thord været hurtigere paa Ferde end han og maaſkee Brand ſelv havde nogen Formodning om. Gisſurs Svar kom til Brand i Paaſke-Ugen. Men allerede fjerde Paaſkedag havde Thord et Møde med ſamtlige Bønder i Heredet paa ſin Gaard Grund, og erklærede der ſin Agt, at angribe Skagfjordingerne, og, ſom han kaldte det, ſøge Oprejsning for lidte Fornærmelſer. Ingen ſagde Nej dertil; hans egne Folk ytrede endog den ſtørſte Glæde derover. Fire Dage derefter var han allerede paa Vejen, og kom Tirsdag Aften den 17de April til Silvraſtad i Skagafjorden med 5 til 600 Mand. I Spidſen for hans nærmeſte Ledſagere var nu hiin Eyjulf Thorſteinsſøn, hvis Fader Thorſtein Jonsſøn fra Hvamm i Vatnsdalen tre Aar i Forvejen var bleven overfaldt af Thord, og ſom ſelv dengang med Nød og neppe undkom. Thords Hær tilbragte Natten ude paa Sletten ved Silvraſtad[1], og ſatte Spydene faſt i Jorden. Om Natten blæſte der op en heftig Vind, ſaa at det hvinede i dem: af denne Lyd vaagnede mange, troede Fienden var kommen, og gav ſig til at ſlaas med hinanden indbyrdes i Mørket, ſaa at endog een faldt, og mange bleve ſaarede. Efter dette Uheld fortſatte de Toget ned imod Brand, der imidlertid havde ſamlet en Styrke paa 720 Mand, og ſtillet ſig ved Videmyre, en Miils Vej veſtenfor Flugumyre. Nogle Gejſtlige ſøgte at megle Forlig, og bragte det dertil, at der ſattes en kort Grid, for at man kunde begynde at underhandle; men da Thord ikke vilde høre om andet end Selvdom, og Skagfjordingerne derimod vilde have Gisſur og en af Thord opnævnt Mand til at dømme, bleve Underhandlingerne afbrudte. Brand tilbragte Natten paa Videmyre, hvor ogſaa han havde et Uheld, nemlig at hans egen Broder og henved 30 Mand faldt i Afmagt og bleve ukampdygtige; den følgende Morgen tidligt ſatte de over Blanda, og ſtillede ſig i Fylking paa et Nes nærved Flugumyre, kaldet Haugsnes, der dannes af Blanda og den deri faldende Djupadalsaa. I denne, ſom de troede, temmelig faſte Stilling oppebiede de Thords Angreb. Nordmanden Eyſtein hvite, hvilken vi allerede tidligere have omtalt ſom Formand og kongelig Hirdmand, var den, der fylkede Brands Hær og rimeligviis valgte Stillingen.

Thord tilbragte Natten paa det nærliggende Ulfsſtad, og drog derfra mod Brands Hær. Men i Stedet for at angribe denne i Fronten,

  1. Silvraſtad ſaavel ſom Haugsnes m. m. ere i ſamme Dal og ikke langt fra de ſamme Steder, hvor Forliget til Flatatunga 1234 og Slaget paa Ørlygsſtad 1238 ſtode, ſe ovenfor III. S. 912, 990. Videmyre og Flugumyre ligge paa hver ſin Side af Blanda, hiint i Veſt, dette i Øſt.