Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/514

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
500
Magnus Haakonsſøn.


Udtryk, ſlutte, at der kun var een Lagmand i hver af de gamle Thingforeninger, derſom man ikke andenſteds fra vidſte, at der netop paa den Tid, da Loven blev given, vare ligeſaa mange Lagmænd ſom før, om ikke flere. Her ſynes altſaa Loven at være i Modſigelſe mod ſig ſelv. Da man nu ikke vel kan antage dette, maa man forklare den tilſyneladende Modſigelſe derved, at Kong Magnus ved at give Beſtemmelſen om Thingmændene nærmeſt har haft Thingene i deres legislatoriſke eller lovſamtykkende Egenſkab for Øje, medens han, idet han tildeelte Lagmændene deres udvidede Myndighed og knyttede dem ſaa nøje til Thingene, kun betragtede disſe i judiciel Henſeende, enten uden at gjøre ſig ret klart Regnſkab for de nys paapegede Colliſionstilfælde, eller, hvad man ſnarere ſkulde formode, henholdende ſig til en Praxis, ſom maaſkee allerede paa den Tid var bleven almindelig i Viken, nemlig at judicielle Lagthing kunde holdes for mindre Thingdiſtrikter, uden at umage Nevndarmændene til et fjernere Fællesthingſted, og med den Henſigt, at treffe lignende Foranſtaltninger for de øvrige Dele af Landet, hvilket ogſaa virkelig ſkete, ſkjønt ikke i hans Tid, ſaa at Lovbogen fra hans Haand endnu intet kom til at indeholde derom. Thi for det førſte finder man i en af de vikſke Lovbøger, der ikke ere yngre end førſte Fjerdedeel af det 14de Aarhundrede, altſaa ikke ſtort over 50 Aar yngre end Lovreformen ſelv, Chriſtendomsbaalken at begynde med de.Ord: „dette er Begyndelſen til vor, Skiduthingsmændenes, Lov“[1]; medens der overalt i Thingfarebaalken, hvor Thinget i de øvrige Haandſkrifter nævnes, og „Borgarthing“ i de fleſte vikſke Lovbøger, kun i Almindelighed tales om „Lagthinget;“ heraf ſeer man da, at der allerede omkring 1320 gaves et eget Skiduthing, i Skien, for Grenafylke, med egen Lagmand, Lagrette og Nevndarmænd; og da vi nu anden Steds finde en Lagmand i Skien omtalt allerede i 1294[2], medens ingen ſaadan endnu nævnes i 1223, maa man vel endog kunne antage at Oprettelſen af Skiens Lagthing eller Skiduthing omtrent falder ſtrax for Udgangen af det 13de Aarhundrede. I andre Haandſkrifter af vikſke Lovbøger finde vi „Skidan“ og „Skiduthing“ indført med ſenere Hænder, i en enkelt forekommer endog, og ſkjønt med en ſildig Haand, dog aabenbart efter en ældre Optegnelſe, Nevningsmændenes Antal tilføjet, og Landſkaberne, der ſkulde ſende dem, nævnte, nemlig Havund, Grenland, Bamble, Skat-

  1. Dette er Cod. 362 fol. i den arnamagnæanſke Samling, ſkreven, efter Haanden at dømme, aabenbart ikke ſenere end 1325, men ſnarere før.
  2. Dipl. Norv. I. No, 82, 82. Her nævnes Vige, Lagmand i Skidan. Før ham findes ingen Lagmand i Skidan nævnt; ved Rigsmødet 1223 var der ingen ſaadan.