Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/515

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
501
1265—74. Lovreformen. Lagthingene.


landet (Thelemarken) og Numedal[1]. Paa ſamme Maade finder man i et offentligt Document, der udſtedtes i 1322, Agvaldsnes Lagthing i Ryfylke omtalt, med Lagmand, Lagrettesmænd, og Retsforhandlinger, og det den 22de Juni, faa Dage efter Botolfsmesſe den 17de Juni, den Dag, da Lagthinget ifølge den nyere Landslov ſkulde aabnes: med andre Ord, man erfarer at Agvaldsnes Lagthing allerede i 1322, kun 48 Aar efter den nye Gulathingslovs Antagelſe, var et ligeſaa fuldſtændigt Lagthing, ſom Gulathinget, og at det, hvad end mere var, holdtes ganſke paa ſamme Tid, ſaaledes at det endog var en Umulighed for de der tilſtedeværende Lagrettesmænd og Nevndarmænd at være tilſtede paa Gulathing, ſom Loven oprindeligt bød[2]. Dette Lagthing er da ſandſynligviis oprettet, og den gamle Gulathingslag ſaaledes deelt i tvende, ved Rigets Deling mellem Kong Magnus’s Sønner, ſaaledes ſom det i det følgende ſkal omtales. For det andet ſeer man, at der til ſamme Tid ſom de øvrige Lagthing, i de nærmeſte Dage efter Botolfsmesſe, afholdtes et Lagthing for Haalogaland, paa Steig (Stegen), under Forſæde af en egen Lagmand; tilfældigviis har man intet ældre Diplom, hvor det omtales, end af 1404, men den Omſtændighed, at Haalogaland ſlet ikke nævnes i Thingfare-Ordningen for Froſtathingsloven, viſer, at dette allerede paa den Tid, den nye Lov blev given, betragtedes ſom et eget Lagſokn[3]; det er endog ikke ſaa uſandſynligt, at flere af de Lovbøger, vi endnu have, hvor intet beſtemt Lagthing nævnes, ligeſaa gjerne kunne have været beſtemte for Stegen, ſom for Viken. Det er derfor neppe nogen altfor raſk Slutning, naar man antager det ſom viſt, at der allerede før Udgangen af det 13de Aarhundrede vare ligeſaa mange Lagthing, ſom der fandtes Lagmænd, eller at altſaa den Tingenes Orden, ſom ſenere hen var den beſtaaende med. Henſyn til Lagthingene, og ſom udtrykkeligt findes foreſkreven i ſildigere Lov-Afſkrifter, allerede neppe 30 Aar efter Lovens Promulgation var fuldſtændigt indtraadt.

Men da intet Lovbud desangaaende kan paaviſes, og der heller ikke findes Spor til at noget ſaadant er udgaaet fra Magnus, kan denne Forandring af ham

  1. Saadanne Haandſkrifter ere Cod. arnam. 305 fol., Cod. Cap. 14 qv. i det ſtockh. kgl. Bibliothek, Cod. Cap. 15 qv. ſſteds. Tilføjelſen om Nevndarmændene findes i Cod. 305: Af Havund 2 Mænd, af Grenland 4 Mænd, af Bamle 2, af hvert Preſtegjeld i Skatlandet 2, af Numedal 2; i Cod. Cap. 14 ſtod der oprindelig i Thingfarebaalk Cap. 1: paa Borgarthing, men det er ſenere rettet til „i Skidan paa rette Thingſted“.
  2. Dipl. Norv. No. 168. Brevet er udſtedt 23de Juni 1322.
  3. Dipl. Norv. II. No. 580. Brevet, udſtedt paa Steige Lagthing, er dateret 23de Juni 1404.