Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/686

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
672
Magnus Haakonsſøn.

Bergen 6te Mai 1280, altſaa tre Dage før hans Død, hvori han takker denne, fordi han havde ſendt ham en Deel værdifulde Reliqvier, anbefalende ham ſine Sønner, og tilkjendegiver, at han med Overbringeren, Hr. Erlend, Provſt ved hans Capell, ſender ham atter to hvide Ædelfalke og ſex graa. Brevet afgik ikke førend efter Kong Magnus’s Død[1]. Sandſynligviis var ikke Englands Hof det eneſte, til hvilket Kong Magnus ſendte ſaadanne i hine Tider kjærkomne Gaver; ligeſom Faderen har han vel ogſaa ſendt Falke til fjernere Lande, men intet er derom opbevaret til vore Tider.

63. Merkelige Begivenheder indenlands.


Vi have fulgt Kong Magnus Skridt for Skridt under hans Forhandlinger med Gejſtlige og Læge angaaende Lovforbedringer, der retteſt kan kaldes en Statsforandring, under hans Beſtræbelſer for at knytte Island nærmere til Norge, under hans Optræden ſom Mægler i den ſvenſke Brødreſtrid, og i hans Forhold til fremmede Magter; vi ville nu kaſte et Tilbageblik paa hans øvrige Virkſomhed indenlands, ſom paa de Begivenheder af ſtørre Vigtighed, der forefaldt i den ſenere Deel af hans Regjeringstid, og ſom ikke ſtaa i umiddelbar Forbindelſe med de Anliggender, der allerede ere omtalte. Kong Magnus arvede ſin Faders Lyſt til Bygnings-Arbejder, men denne Lyſt ſynes dog fornemmelig hos ham at have været rettet paa Opførelſen af Kirker og Oprettelſen af andre gejſtlige eller halvgejſtlige Stiftelſer. Et af hans førſte og nyttigſte Foretagender i ſaa Henſeende var Fuldførelſen af Allehelgenskirken i Vaagsbunden i Bergen, hvilken hans Fader havde ladet paabegynde, og Oprettelſen af det dermed forbundne Hoſpital. Det er ovenfor nævnt[2], at allerede Kong Haakon ſandſynligviis havde beſtemt, at der ſkulde ſættes et Hoſpital i Forbindelſe med denne Allehelgenskirke, og at det rimeligviis var i den Henſigt, at han hertil ſkjenkede 120 Maanedmaters Bool; men han fik ikke mere end paabegyndt Kirken: det var Magnus forbeholdt at fuldføre denne og oprette Hoſpitalet. Derimod havde Kong Haakon allerede, ſom vi have ſeet, ſtiftet et Hoſpital for Spedalſke med tilhørende Kirke — St. Katharina Kirke — ved Sandbru, og dertil ſkjenket den betydelige Gave af 240 Maanedmaters Bool. Heri gjorde Kong Magnus en ſtor Forandring. Efter Overlæg med Abbed Erik af Munkeliv, og flere ſaavel lærde ſom læge Mænd, beſluttede han at ſlaa begge Stiftelſers Gods ſammen, ſaa at de herefter

  1. Rymer, Brev fra 1280.
  2. S. o. S. 120.