Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/391

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
377
1261. Grønlændingerne underkaſte ſig Kong Haakon.
42. Begivenheder paa Grønland. Indbyggerne underkaſte ſig Kong Haakon og tilſværge ham Skat og Thegngilde.


Om Begivenhederne paa den fjerne og fattige grønlandſke Coloni veed man kun meget lidet ſiden Einar Sokkesſøns Drab 1133 og de Uroligheder, ſom ſtode i Forbindelſe dermed[1]. Alt hvad vi vide, indſkrænker ſig til Biſkopsſkifterne ſaavel ſom til Beretningerne om at et eller andet Skib forliſte i Grønlands Ubygder. Biſkop Arnalds Eftermand var Jon Knut, ſom det tidligere er viiſt[2]; efter hans Død 1187, rimeligviis i Norge, vilde Erkebiſkop Eyſtein, ſom det ovenfor er nævnt, udnævne Ingemund Thorgeirsſøn, den ſenere ſaa bekjendte Biſkop Gudmunds Farbroder, til hans Efterfølger, men Ingemund frabad ſig det[3]. Aarſagen, hvorfor Eyſteins Valg faldt paa Ingemund, var ſikkert den, at dennes Æt lige fra gammel Tid havde drevet Sejlads paa Grønland og underholdt en vis Forbindelſe dermed. Ættens Stamfader var den af os tidligere omtalte Are Maarsſøn, der mod Slutningen af det 10de Aarhundrede kom til det ſaakaldte Hvitramannaland, og ſom var nær beſlægtet med Grønlands Opdager, Erik rødes, Huſtru[4]. En Broder af Ingemund Thorgeirsſøn ved Navn Einar var omkommen paa en Rejſe til Grønland, i Ubygderne[5], og dette blev ogſaa Ingemunds Skjebne, da han paa Skibet Stangerfolen i Aaret 1189 vilde vende tilbage fra Norge til Island; Skibet, fortælles der, kom til Grønlands Ubygder — ſandſynligviis har det dog vel ligget i Planen at anløbe Grønland — og man borte i lang Tid ej mere dertil, førend i 1202, henved 14 Aar efter, da Skibet fandtes, og ſov af Beſætningens Liig opdagedes i en Hule: et af dem var Ingemunds; det var endnu ufortæret,

  1. Se ovenfor II. S. 757—760.
  2. Se ovenfor II. S. 862
  3. Se ovenfor III. 206, jvfr. 820. Vi gribe her Lejligheden til at berigtige, hvad der ytres i Noten ſammeſteds, at Udtrykket „Mariukirkja at Staði“ ſkulde betegne Stadsbygdens Kirke: thi ved Sammenligning af flere Steder, hvor der tales om at En var prestr at staði, staðarprestr, ſees det, at herved kun menes Vicarius eller Capellan, midlertidig Preſt; det var altſaa ikke til Stadsbygden, men til Mariekirken i ſelve Nidaros, at Ingemund udnævntes til Preſt.
  4. Om Are Maarsſøn m. m. ſe ovenfor, I. II. S. 359.
  5. Se Biſkop Gudmunds Saga Cap. 1. Sturlunga Saga II. 39. Den ſandfærdige Styrkaar fra Grønland, heder det, berettede at Skibet, hvorpaa Einar ſejlede, ſtrandede i Ubygderne, og at Mandſkabet havde deelt ſig i to Partier, der indbyrdes ſloges øm Provianten, da den for gik op for det ene end for det andet; at Einar ſelv tredie kom bort, tog Vejen over Jøklerne, og døde, da de kun havde en Dagsrejſe til nærmeſte Bygd.