Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/392

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
378
Haakon Haakonsſøn.

og ved Siden laa en Voxtavle, hvorpaa han med Runer havde optegnet, hvorledes det var gaaet ved Skibets Forliis[1]. Det er ovenfor omtalt, at Erkebiſkop Eyſtein, da Ingemund afſlog at modtage Udnævnelſen til Grønlands Biſkop, indviede dertil en vis Jon, der kaldtes Sverresfoſtre, rimeligviis fordi han var en Yndling af Kong Sverre, eller af ham var hjulpen frem; han kaldes ogſaa Jon Smyril. Denne Jon afrejſte i 1183, og overvintrede i Øſtfjordene paa Island; han forlod Island rimeligviis den følgende Vaar, og ankom altſaa nogen Tid efter til Grønland; men i Aaret 1202 forlod han Grønland igjen for at drage lige til Rom, uviſt i hvilket Erende. Han overvintrede atter paa Øſtfjordene, hvor han traf ſammen med Islands tvende Biſkopper, Paal og Gudmund, ligeſom han ogſaa beſøgte Paal i Skaalholt. Han lærte, ſiges der, Islændingerne at lave Viin af Krækebær, efter den Anviisning, Kong Sverre i ſin Tid havde givet ham[2]. Biſkop Jon døde 1209, uviſt om paa Grønland eller i Norge[3]. Hans Eftermand var Helge, Søn af en vis Agmund Ravakoll, med hvem Thorgeir, Biſkop Brands Søn, i Aaret 1185 ſejlede til Norge[4], heraf kan man vel ſlutte, at Agmund var en Farmand, og at Sønnen Helge, ligeſom tidligere Ingemund, udſaaes til Biſkop i Grønland, netop fordi han ſaaledes hørte til en Farmands-Familie. Man veed for Reſten ikke mere om Helge, end at han døde 1230[5], hans Eftermand var en vis Nikolas, der indviedes i Aaret 1234, men ikke kom til Grønland førend 1239, og døde 1242[6]. Disſe lange Mellemrum mellem grønlandſke Biſkoppers Død og deres Eftermænds Udnævnelſe, ſaavel ſom mellem Udnævnelſen og Embeds-Tiltrædelſen, viſer, hvor hyppigt afbrudt og i det hele taget ubetydelig Forbindelſen mellem Grønland og Norge maa have været. Mellem Island og Grønland var den endnu ubetydeligere, og dertil ſkede der forholdsviis ikke faa Forliis i denne vanſkelige, farefulde

  1. Sturl. Saga III. 7. Biſkop Gudmunds Saga. Jvfr. ovenfor III. 206, 820. Samme Aar, Ingemund afſejlede fra Norge, kom og, beder det, en vis Aasmund Kaſtanrasſe fra Finsboderne og Korsøerne (paa Øſtkyſten af Grønland) til Breidafjorden paa Island med et Skib uden Jernſøm, med 13 Mands Beſætning, men forliſte Aaret efter. Sturl. Saga III. 7. Annalerne.
  2. Se ovenfor III. S. 206, 393, 825. Sturl. Saga III. 5. Biſkop Paals Saga Cap. 9. Annalerne omtale ſom en merkelig Begivenhed, at der i 1203 var 3 Biſkopper paa Island.
  3. De islandſke Annaler.
  4. Se ovenfor III. S. 205. Sturl. Saga III. S.
  5. Isl. Annaler.
  6. Annalerne, ved disſe Aar. Flatø-Annalerne henfører Nikolas’s Død til 1240, men Annales regii, de bedſte, til 1242.