Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
14
Haakon Haakonsſøn.

ſærdeles gunſtigt, viſer nokſom det følgende. Da Bjørn kom til Norge, rimeligviis etſteds i Viken, ſendte han ſtrax Bud til Kongen, for at bede ham om Fred og Lejde, og hilſe ham, at han havde gode Tidender at bringe. Kongen, der Høſten forud havde haft til Henſigt at drage til Viken for at overvintre der, men ved Storm var bleven hindret fra at komme længer end til Stavanger[1], hvorfra han efter nogen Tids Ophold vendte tilbage til Bergen, ſtod juſt, ſom det ſynes, i Begreb med at drage til Nidaros, eller var maaſkee allerede ankommen hid, da han fik Bjørns Budſkab[2]. Han modtog hans Sendebud venligt, og lod ham ſtrax hilſe, at han ſkulde være velkommen, naar han maatte ville indfinde ſig hos ham. Bjørn begav ſig derfor til Kongen, traf ham i Bergen, juſt ſom han var kommen tilbage fra Nidaros, og bragte ham det oven omtalte Brev, tilligemed de venligſte, mundtlige Hilſener fra Paven og dennes Velſignelſe. Om Haakon endnu havde næret nogen Uvilje mod Bjørn (hvad der dog neppe er rimeligt), faldt det af ſig ſelv, at han nu fuldkommen tilgav ham, og han beholdt ham hos ſig, fortælles der, hele Sommeren, ſandſynligviis for at raadſlaa med den ſtatskloge, og nu i Curiens Anliggender vel indviede Mand om de yderligere Skridt, der vare at foretage til Kroningens Fremme. De ſkiltes ad førſt ſeent ud paa Høſten, da Kongen drog til Viken, for at tilbringe Vinteren der, Abbeden derimod drog nordefter, for at begive ſig tilbage til ſit Kloſter. Han kom dog ikke længere end til Sellø, hvor han blev ſyg og døde. Derved berøvedes vel Kongen den Biſtand, han fremdeles kunde have haft af ham, men desuagtet vandt Kongen unegteligt ved ikke længer at have noget med en ſaadan Mand at beſtille. Thi der kom imidlertid Sager op om ham, der aldeles ødelagde den Smule gode Rygte, han

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 245. Det var maaſkee, ſom tidligere ytret, ved denne Lejlighed, at Kongen ſkjenkede Stavanger Domkirke hele Byen m. m. (Se ovenfor III. S. 711.).
  2. Her, ſom overhoved i dette Parti af Sagaen, er der nogen Dunkelhed med Henſyn til Tidsbeſtemmelſen. Der ſtaar ſaaledes kun at Haakon opholdt ſig „nogen Stund“ i Throndhjem, og ikke at han vendte tilbage til Bergen og forblev der om Sommeren, førend han drog til Viken. Men der kan dog ingen Tvivl være om at det forholder ſig ſaaledes, ſom ovenfor antydet: thi naar det heder, at Bjørn, efter at have tilbragt Sommeren med Kongen, drog videre nordefter for at komme til Munkholmen ved Nidaros, men ej kom længer end til Sellø, ſaa kan det ej være i Nidaros, at de tilbragte Sommeren ſammen, og i Viken kan det heller ikke være, da det udtrykkeligt ſiges, at Kongen om Høſten drog øſter til Viken, efterat have været ſammen med Abbeden. Altſaa bliver Bergen det Sted, hvor de tilbragte Sommeren. Sagaens Uklarhed ſkriver ſig vel hovedſageligt derfra, at Bergen altid forudſattes ſom Kongens fornemſte og ſædvanlige Reſidens.