Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
245
1242. Islandſke Begivenheder. Thords Flugt for Kolbein.

Under hele Forfølgelſen ſøgte Thord at foregaa med et godt Exempel paa Rolighed og Koldblodighed; for det meſte reed han ſidſt, og vilde aldrig ride ſaa fort ſom de andre; man talte til ham herom, og ſkyndte paa, nogle ſloge endog paa hans Heſt, ſaa ti taalmodige vare de. Omſider ſkjønnede Kolbeins Mænd, at det ikke kunde nytte at forfølge vant længer, og vendte tilbage. Det var mindſt fem til ſex Mile, at de ſaaledes uden Ophør havde forfulgt ham, i det værſte Kurs og ſtreng Kulde; man havde neppe, ſom det lader, givet ſig Tid til at tage den nødvendige Føde, i det mindſte levnedes der ikke Thord eller hans Mænd Tid dertil, og deres Forfatning maa have været højſt beklagelig. Thord ſtevnede til Myklaholt, hvor Gudmund Olafsſøn, en ivrig Tilhænger af Sturlungerne, boede[1], og gav ſig nogle Timers Ro; men Gudmund fraraadede ham dog at blive der længe, og Thord, ſom indſaa at han havde Ret, ſteeg atter til Heſt, reed op igjennem Kerlingeſkardet, og ned til Helgafell[2], fik ſig en Baad og lod ſig ro ud til Fagerø[3], hvor han ankom Løverdag Morgen den 29de November. Alle forundrede ſig over at han og hans Folk med de ſamme Heſte og i ſaa utrolig kort Tid kunde have tilbagelagt Vejen i ſaadant Uføre heelt fra Sønderlandet til Helgafell. Thi han reed over Thingvolden paa Sønderlandet Thorsdag Middag, og kom til Helgafell Fredag Nat. Afſtanden fra Thingvoldene til Helgafell, Omvejene iberegnede, er mindſt 13 Mile. Deraf, ſiges der, ſluttede man, at Thord maatte være beſtemt til at udføre noget ſtort. Kolbein unge havde ikke ſelv deeltaget i Forfølgelſen hiinſides Alftaa, men var bleven tilbage paa Alftaartunga, hvor han om Morgenen lod holde Standret over dem, der havde ſøgt Friſted i Kirken; man fratog dem deres Vaaben og Heſte, og paa to af dem blev Haanden afhuggen; de øvrige fik beholde Liv og Lemmer. Siden vendte Kolbein tilbage til ſin Gaard Flugumyre i Skagafjorden. Den raſke Svarthøvde os hans Ledſager Thord frelſte ſig, men paa den æventyrligſte Maade. De laa ſtille under Sneen, indtil Kolbeins Mænd vare komne forbi; da ſtode de op, gik til nærmeſte Gaard, fik ſig Heſte, og rede til Stavaholt, hvor Svarthøvdes Fader Dugfus var inde i Kirken. De bankede paa Kirkedøren; Dugfus kom ſelv ud til dem, og blev nok ſaa glad ved at ſee ſin Søn i god Behold, men ſagde dem tillige, at 30 Mand af Kolbeins Flok laa paa Gaarden. De ſkyndte ſig ſtrax afſted, og ſøgte Tilflugt

  1. Myklaholt ligger en tre Miles Vei nordveſtenfor Hitaraa, paa Sydſiden af den Halvø, hvis yderſte Deel optages af Snefjeldsjøklen.
  2. Helgafell Kloſter ligger, ſom bekjendt, paa Nordſiden af nys nævnte Halvø, ved Breidafjorden.
  3. Fagerø ligger ude i Breidafjorden, et Stykke udenfor Døgurdarnes, lige overfor Helgafell.