Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/329

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
315
1253. Islandſke Begivenheder. Planer lagte mod Gisſurs Liv.


Anarchiet herſkede i den fuldeſte Udſtrækning og med alle ſine uadſkillelige Følger. Vi ville ſtrax ſee endnu mere iøjnefaldende Beviſer derpaa.

36. Eyjulfs hemmelige Planer mod Gisſur. Ravns Troløshed, Brylluppet og Branden paa Flugumyre.


Eyjulf Thorſteinsſøn var, ſom vi vide, Gisſur Thorvaldsſøns afſagte Fiende, og kunde iſærdeleshed ikke glemme ham, at han havde jaget ham fra Skagafjorden. Han brandt af Længſel efter at tage Hevn for dette, og da vi finde, at han mere og mere nærmede ſig Biſkop Henrik, og at der ſnart endog dannede ſig et ſærdeles nøje Venſkab mellem dem, ſkjønt der nys forhen havde været et ſaa heftigt Fiendſkab mellem dem, kan man vanſkelig tilbageholde den Formodning at han og Biſkoppen temmelig tidligt have aftalt Planer mod Gisſurs Liv; flere Omſtændigheder beſtyrke dette. Desuden ophidſedes Eyjulf mod Gisſur af ſin Huſtru Thurid, der fordrede at han ſkulde tage Hevn over hendes Fader Sturlas Banemand[1], ſaavel ſom af Kolbein Gran og Are Ingemundsſøn, der nu havde taget deres Tilhold hos ham. Man ſynes temmelig tidligt at være kommen overeens om at benytte den Lejlighed, det foreſtaaende Bryllup paa Flugumyre tilbød, til at prøve et lumſk Overfald paa Gisſur, og med Henſyn hertil lagde man nu ſine Planer. Brylluppet ſkulde ſtaa Søndagen den 19de October, og Gisſur gjorde overordentlige Forberedelſer dertil, for at det ſkulde blive ſaa prægtigt ſom muligt. Han indbød en Mængde Bønder fra Skagafjorden og Eyjafjorden, foruden dem, der ſkulde komme med Sturla og Ravn veſtenfra, og med hans Sønner ſøndenfra. Hall havde aflagt et Beſøg hos ſin Trolovede, der opholdt ſig hos Mormoderen Joreid paa Sælingdalstunga og udſtyredes rigeligt, ſaavel af vende, ſom af Faderen Sturla, hos hvem Hall ligeledes ved ſamme Lejlighed tilbragte nogle Dage i bedſte Velgaaende. Efterhaanden begyndte de Indbudne at ſamle ſig i Skagafjorden, uden dog ſtrax at begive ſig til Flugumyre, hvor de førſt ſkulde tomme Løverdag Aften. Ravn tog ind paa Videmyre. Her fik han et Beſøg af Eyjulfs Bro-

  1. Thurid var en uegte Datter af Sturla: hendes Moder var Vigdis Gilsdatter, Sturlunga Saga IV. 36. Vigdis, ſom ſenere var gift med en anden Mand ved Navn Ufeig, opholdt ſig med ham hos Eyjulf, da ogſaa de paa Gisſurs Befaling havde maattet flytte fra Skagafjorden. En ſmuk Helligdag, fortælles der, da Eyjulf og de øvrige ſad ude paa Gaarden og talte ſammen, ſpurgte Eyjulf Svigermoderen for Spøg: „hvorfor mon Gisſur ikke vilde have dig boende i Skagafjorden?“ Datteren Thurid, hans Huſtru, tog ſtrax Ordet og ſvarede: „fordi han troede enhver gammel Kjerling ligere til at hevne min Fader end dig, der mangler Mands Mod og Hjerte“. Eyjulf ſvarede intet, men blev blodrød.