Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/437

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
423
1263. Kong Haakon beſlutter at overvintre paa Orknøerne.

Aarstid alene, ſom bragte Kongen til at tage den Beſlutning, at overvintre paa Orknøerne. Han vilde ſikkert ogſaa være i Skotlands umiddelbare Nærhed, for at forſvare de Erhvervelſer eller rettere Tilbage-Erobringer, han paa Toget havde gjort, om Skotekongen muligviis endnu om Vinteren, eller tidligt den følgende Vaar, førend endnu Skive kunde komme fra Norge, ſkulde ville gjøre nye Erobringsforſøg. Derimod kan man ikke antage, at det var hans Henſigt at gjøre noget nyt Tog til Syderøerne, hvis Kong Alexander lod dem være i Fred. Der nævnes heller ikke det mindſte om noget ſaadant. Han havde udrettet hvad han vilde: alle Øerne tilligemed Cantire adløde nu hans Herredømme. Det var ikke hans Plan, at gjøre Erobringer, men kun at beholde, hvad han havde og hvad der fra Magnus Barfots Tid retmæsſigt hørte under Norges Krone. Det hørte ikke til hine Tiders Statskunſt, at ſætte ſig i Beſiddelſe af Landſtrækninger, for ſiden kun at benytte dem ſom „materielle Garantier“, og uden at tænke paa i Længden at beholde dem. Øjemedet med Toget var altſaa i Kongens og hans Mænds Øjne opnaaet. Det faldt dem viſt ikke ind at betragte Toget ſom forfejlet, eller det ved Largs forefaldne ſom et Uheld i anden Forſtand, end at Skibenes Beſkadigelſe og Stranding medførte et betydeligt Pengetab; thi Slaget med Skoterne var en fuldſtændig og for Nordmændene meget glimrende Sejr. Det vilde ſikkert have forundret dem ſaare meget, om de havde kunnet læſe, hvad Skoterne ſiden ſkreve om dem, at de ſkulde have lidt et Nederlag, og miſtet Tuſender af Folk. Selv vidſte de intet om en ſaadan Nød, men betragtede ſig ſom Sejrherrer, der fuldſtændigt havde udført hvad der her ſkulde ſkee, og ſom derfor ikke havde mere der at gjøre[1].

Kongen lod nu ſkrive Breve til Norge om Regjeringens Ordning i hans Fraværelſe, og lod derpaa, ſtrax efter Allehelgensdag (1ſte November), ſit Skib føre over til Medallandshavn (Midland Harbour)[2], hvor det tilligemed flere ſkulde ſættes paa Land. Han blev den Dag tilbage paa Ragnvaldsø, og begav ſig derfra lige ind til Kirkevaag, upaatvivleligt over Skalpeid. Skibsſtyrerne havde nu meget travlt med at tilſee ſine Skibe, der ſkulde ſættes op, deels i Medallandshavn, deels inde ved Skalpeid. Kong Haakon ſelv reed Løverdagen den 10de November ud til Medallandshavn, ſkjønt han allerede var meget ſyg, tilbragte Natten ombord paa ſit Skib og lod den følgende Dag, der tillige var St. Martins Dag, ſynge Mesſe for ſig paa Land. Han be-

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 328.
  2. Denne Havn er ſydligſt raa Rosſø ved Houſton, lige overfor Hop, og dannes af en liden Holme, kaldet Houſton Holm.