Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/701

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
687
1279—80. Forberedelſer til Kirkemødet.

Hjerte, og hvor ulykkelig han følte ſig ved at iagttage det Stof til fremtidige voldſommere Stridigheder, ſom allerede i ſaa rigt Maal var for Haanden, erfarer man af nogle Ytringer, han lod falde ikke lang Tid før ſin Død, da han ſad i ſit Herberge med nogle faa Venner. Dette Liv, ſagde han, var fuldt af Tvang og mangehaande Prøvelſer og Møje, men de vare derimod lykkelige, der ſkulde dø. De Tilſtedeværende, der kun havde hans ydre Ro, Fred og Lykke for Øje, kunde ikke ſkjønne, hvorfor han talte ſligt, og ſpurgte hvad det ſkulde betyde. Han ſvarede: „det kan gjerne være, at det tykkes eder, ſom om jeg har liden Møje og Vanſkelighed at kæmpe med i min Regjering; jeg derimod ſynes at Møjen er mangfoldig og ſtor, thi ikke nok med at det altid er vanſkeligt og anſvarsfuldt at ſtyre et ſtort Rige, forekommer det mig dobbelt betænkeligt at dømme og afgjøre Tviſtmaalene mellem Gejſtligheden og Lægfolket, uden at begaa ſtore Misgreb“. De andre meente, at det dog vel ikke var ſaa vanſkeligt for ham. „Jo“, ſvarede han, „Vanſkeligheden tykkes mig ſaa ſtor, at jeg priſer de Døde lykkelige fremfor de Levende; naar dette Hoved“, ſagde han, og ſtrøg ſig om Panden, „har ligget under Jorden i tre Aar, ville I nok faa at ſee, hvad jeg har haft at ſtaa i“[1].

Under disſe Sorger og Bekymringer tilbragte Kong Magnus ſaaledes Slutningen af Aaret 1279 og Begyndelſen af 1280, oppebiende det foreſtaaende ſtore Møde, og ſandſynligviis aldrende ſine Forberedelſer dertil. Det var viſtnok ikke liden Glæde og Opmuntring for ham, at hans Ven Biſkop Arne af Skaalholt allerede om Høſten 1279 kom til Norge, for at tilbringe Vintren der. Han var afſejlet fra Ørebakke den 24de Auguſt, landede lidt ſøndenfor Jæderen den 11te September, og kom til Bergen 1ſte October[2]. Han tog, ſom det lader, ſit Ophold hos Biſkop Narve; men allerede Dagen efter hans Ankomſt[3] lod Kongen ham kalde til en Samtale i ſin Maalſtue, og viſte ſig meget naadig imod ham: umiddelbart derefter lod han ham indbyde til et Gjeſtebud, ſom han juſt ſkulde holde næſte Tag, St. Franciſci Dag, og noget ſenere, i Julefaſten, indbød Kongen ham ej alene til at være hos ham om Julen, med ſaa mange Mænd, han ſelv vilde, men forærede ham endog en Deel Levnetsmidler til at holde ſine Folk med. Arne tilbragte ej alene Julen, men ogſaa den følgende Paaſke hos Kongen og var desuden i alle hans Gjeſtebud, og fik i Julegave et prægtigt Stykke Tøj af det Slags, ſom kaldtes Baldikin. Ogſaa Biſkop Jørund af Hole forlod Island allerede i 1279, men, ſom det ſynes, paa et andet Skib end

  1. Arne Biſkops Saga Cap. 32.
  2. Arne Biſkops Saga Cap. 24.
  3. Isl. Annaler, ved 1279.