Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/200

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
186
Haakon Haakonsſøn.

ninger, om hvilke Sagaen taler, egentlig gjaldt Italien, og at det var til et Tog i dette Land, for at erhverve Kejſerkronen, at han egentlig ønſkede Kong Haakons Biſtand, men at han for de norſke Geſandter, der vel kunne have nævnt om Haakons Ulyſt til at have noget med de tydſke Anliggender at ſkaffe, kun foregav at han agtede at bekrige Maurerne. Naar Kong Haakons Tropper førſt vare komne til Spanien, var det tidsnok at aabenbare den ſande Henſigt med Toget. Denne Formodning give de ovenfor berørte ufuldſtændige Antydninger temmelig Grund til at antage, og vi forſtaa heraf, hvorfor Forbundet med Kong Haakon maatte være Alfonſo ſaa ønſkeligt. Maurernes Angreb paa Cordova gjorde hans Foregivende til virkelig Sandhed. Han viiſte for øvrigt de norſke Geſandter ſtor Liberalitet, thi foruden at han den hele Tid holdt dem frit paa ſin Bekoſtning, forærede ham dem og en Sum af 960 Mark reent Sølv til Reiſepenge[1].

Geſandterne ſynes at have forladt Spanien ikke længe efter Brylluppet. Men de vendte ikke alle ſtrax tilbage til Norge. Ivar Engleſøn og Thorlaug Boſe med flere droge til Jeruſalem, og paa denne Rejſe døde Ivar; Thorlaug derimod kom lykkeligt tilbage igjen til Norge, hvor Kongen fremdeles brugte ham i Geſandtſkaber. De øvrige begave ſig vel hjemover, men ad forſkjellige Veje. Broder Simon, Lodin Lepp og Aamunde Haraldsſøn droge til Vands lige fra Spanien paa et Handelsfartøj (Ivar Engleſøn benyttede ſandſynligviis det norſke Skib, hvorpaa han var ankommen, lige til Jorſaleland), og ankom til Bergen ud paa Sommeren 1258[2]. Biſkop Peter ſynes at have indſkibet ſig i Flandern, og kom til Norge lidt ſenere end hine. Formodentlig have da og flere af de Damer, der fulgte med Chriſtina, under Biſkop Peters Beſkyttelſe vendt tilbage til Norge.

Biſkop Peter og de øvrige Geſandter aflagde, ſom det forſtaar ſig, en udførlig Beretning for Kong Haakon om hele deres Rejſe, og hvorledes alt var tilgaaet. De kunde ikke nokſom berømme den venlige og hæder-

    Forholdet mellem ham og hans Brødre, navnlig Don Henrik, var misligt, men der anføres ingen Hjemmel, og dette tør maaſkee ſaaledes og være en ſelvgjort Gisning, ſom ſaa meget andet i den ſpanſke Hiſtorie.

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 296.
  2. I Haakon Haakonsſøns Saga ſtaar der førſt, at Geſandterne kom hjem om Høſten, men ſiden, at Biſkop Peter endnu om Sommeren kom tilbage til Hamar; altſaa maa de dog verre komne hjem ud paa Sommeren, hvilket og er det rimeligſte, hvis de have forladt Spanien i April. Sandſynligviis have de vel, under Opholdet i Spanien, benyttet Lejligheden til at forrette deres Andagt i St. Jago de Compoſtella. Thorlaug Boſe nævnes ſom kongelig Geſandt til Danmark i 1262, og er vel længe inden den Tid kommen tilbage fra Jeruſalemsrejſen.