Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/251

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
237
1242. Islandſke Begivenheder. Thords Tog til Sønderlandet.

„det varer viſt ikke længe, førend Nordlændingerne ſelv bryde deres Forpligtelſer til mig, og da ſkal jeg ikke unddrage mig; jeg ſkal ogſaa, om du vil, nu ride med dig ſyd til Borgarfjorden“. Thord ſvarede ikke ſtort hertil, dog modtog han Sturlas Tilbud, og reed førſt, ledſaget af ham, til Hvammsfjorden, hvor Tume ſluttede ſig til Troppen, ſaavel ſom hans Syſterſøn Telt Styrmesſøn, der var kommen nord fra Grund ſelv ſyvende; ſiden ſtevnede han til Dale, og kaldte her de bedſte Mænd i Flokken ſammen for at raadſlaa om, hvad der videre var at gjøre. Førſt blev Mandſkabet talt, og befundet at udgjøre henved 240 Mand. Med en ſaa ubetydelig Styrke, der desuden var daarligt bevæbnet, indſaa man, at det ej var at tænke paa at drage til Nordlandet mod den mægtige Kolbein. De fleſte raadede derimod Thord til at ſtevne til Sønderlandet, hvor man ligeledes havde mange Regninger at opgjøre, men hvor der neppe fandtes ſaa mange Folk til Forſvar. Undervejs, foreſlog man, kunde man aflægge et Beſøg hos Loft Biſkopsſøn paa Huſafell i Hitardal[1], og forſyne ſig med de nødvendige Vaaben af hans ſtore Beholdning. Dette Forſlag behagede Thord ſærdeles, da ingen, ſom han ſagde, bedre fortjente en Ydmygelſe, end Loft, der længe havde været en Modſtander af hans Frænder, og ivrigt taget Deel i Anſlagene mod Sighvat og Sturla. Saaledes beſluttede man da at lægge Vejen om Hitardal. Da Thord kom op paa Hejden, hvorfra man kunde ſee ned i Dalen, ſendte han Teit Styrmesſøn forud med femten Mand, og befalede ham at tage Loft til Fange, uden for Reſten at tilføje ham noget Ondt, men pasſe nøje paa, at ikke en eneſte af Gaardsfolkene undkom. Telt beſatte Gaarden, men traf ikke Loft hjemme, da han juſt var reden bort til en Gaard i Nærheden, hvor han om Aftenen fik Underretning om, hvad der var paa Ferde, og derpaa ſtrax ſkyndte ſig ned til Søen, fik ſig en Baad, og roede ſyd over Fjorden til Garde, hvor han i nogen Tid holdt til hos Thorleif Thordsſøn. Thord kom til Huſafell noget efter Teit, tilbragte Natten der, og lod om Morgenen alle de Vaaben, de forefandt, ſamle; en heel Mængde Skjolde forvaredes i Kirken, men bleve nu bragte ud. Ligeledes lod han alle de Heſte, man kunde faa drevet ſammen, borttage. Han fortſatte derpaa Toget over ſøndre Reykjadal, hvor en vis Thord Bjørnsſøn ſluttede ſig til ham; længer ud paa Dagen ſagde Sturla Thordsſøn ham Farvel, efter at de havde haft en Samtale med hinanden, og drog hjemover. Thord drog videre over Skardshejden til Laugardal, og videre til Gisſur Thorvaldsſøns Gaard, det før omtalte

  1. Det er maaſkee ikke overflødigt at tilføje, at Hitardal ligger ſydligſt i Thorsnesthing, paa Grændſen mod Tveraathing eller Borgarfjords-Diſtriktet.