Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
29
1247. Kongens Kroning.

gaardens Gaardsrum var udſpendt Telte, ſaa at man overalt kunde gaa fra den ene Deel af Bygningen til den anden, uden at forulempes af den vedholdende Regn. Medens disſe Forberedelſer ſtode paa, indviede Cardinalen, efter Kongens Anmodning, (2den Juli) den nye Apoſtelkirke af Steen, der ſkulde træde i Stedet for den ældre af Træ, ſom Kong Inge havde gjenopført tilligemed Kongsgaarden, efter at Baglerne havde opbrændt den i 1207[1]. Kong Haakon, der ombyggede eller udvidede Kongsgaarden, har altſaa, ſom man ſeer, fornemmelig ladet det være ſig magtpaaliggende at ombygge Apoſtelkirken, Kongsgaardens Capel, ſiden den allerede var ſaa vidt færdig, at den kunde indvies, medens de egentlige Vaaningshuſe endnu aabenbart vare i den gamle Skik, eller de nye ikke færdigbyggede.

De anſeede Mænd, der efter Kongens Indbydelſe vare tilſtede for at overvære Højtideligheden, vare foruden Landets egne fem Biſkopper ogſaa Biſkop Henrik af Hole paa Island, Botulfs Efterfølger, om hvilken mere nedenfor; ti Abbeder, Erkediaconerne, Provſterne og de fleſte Chorsbrødre fra alle Biſkopsſtolerne; af Lagmænd, foruden Kongens egne Sønner og Knur Jarl, Lendermændene Gaut Jonsſøn, Lodin Gunnesſøn, Jon Trottning, Sigurd Biſkopsſøn, Peter i Giſke, Gunnar Kongsfrænde, Munaan Biſkopsſøn, Finn Gautsſøn og Brynjulf Jonsſøn; fem Lagmænd, de kongelige Stallarer, Sysſelmændene, Hirdſtjorerne med hele Hirden, og de bedſte Bønder af hvert Fylke. Ogſaa ſkal en heel Deel Udlændinger have været tilſtede. Merkeligt nok, var Jarlen af Orknø ikke nærværende, uagtet Jon Jarl tidligere havde været tilſtede ved Hyldingen, heller ikke nogen af Syderøernes Høvdinger.

Olafsdagen indtraf paa en Mandag. Om Morgenen blev der ſunget Tider over hele Byen, hvorfor der blæſtes til almindeligt Møde ude paa Chriſtkirkegaarden. Derpaa begyndte Procesſionen fra Kongsgaarden under den før omtalte af udſpendt Klæde indrettede, bedækkede Gang. I Spidſen gik 80 fuldt udruſtede Hirdmænd, to og to efter hinanden, for at rydde Vejen. Derpaa fulgte Merkesmændene, hver med ſit Banner, derpaa Skutilſvendene og Sysſelmændene, ſmukt klædte, fremdeles to og to; end videre flere Lendermænd med prægtige Sverd. Derpaa fulgte fire Lendermænd, der bare imellem ſig et Tavlbord, hvorpaa hele Indvielſesdragten og Kongeſkrudet hvilede. Efter dem kom Sigurd Kongsſøn og Munaan Biſkopsſøn, bærende hver en Rigesvaand (Scepter) af Sølv, paa den ene et Guldkors, paa den anden en Guldørn. Næſt dem gik Kong Haakon den unge, bærende Kronen, og Knut Jarl, bæ-

  1. Jvfr. ovenf. III. S. 545. Sturlunga Saga VII. 46.