Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Indhold.

Syvende Afſnit. Det ſejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kongeættens Uddøen paa Sverdſiden og Foreningen med Sverige.

1. Kongens Stilling og Omgivelſer. Landets fornemſte Høvdinger. 2. Forhandlinger om Kongens Kroning. Pave Innocentius den 4des Forekommenhed mod Kongen. 3. Cardinal Villjams Ankomſt til Norge. Kongens Kroning. 4. Cardinal-Legatens Beſtemmelſer paa Rigsmødet i Bergen og øvrige Virkſomhed i Norge. 5. Forhandlinger i Anledning af Kongens Korstogs-Løfter. Beſtræbelſer for Chriſtendommens Udbredelſe i Finmarken. 6. Spendt Forhold mellem Kong Haakon og den ſkotſke Kong Alexander den 2den. Begivenheder i Syderøerne. Kong Alexanders Død. 7. Danſke og lübeckſke Kaperier. Førſte Handelsforlig med Lübeck. Spendt Forhold med Danmark. 8. Svenſke Begivenheder. Byrge Jarl. Kong Haakons Forlig og nærmere Forbindelſer med denne. 9. Fortſatte Underhandlinger med Danmark under ſvenſk Megling. 10. Stridigheder med Rusland om Grændſerne ved Finmarken, og Underhandlinger derom med Novgorod. 11. Begivenheder i Landet ſelv. Kong Haakons Virkſomhed til Lovgivningens Forbedring og Rigets Opkomſt: hans videre Forhandlinger med Paven angaaende Korstogs-Løftet, m. m. 12. Erkebiſkop Sigurds Virkſomhed. Forſkjellige Biſkopsſkifter. 13. Erkebiſkop Einars mislykkede Forſøg paa at faa Tronfølgen og Magtens Deling ordnet til Haakon den unges Fordeel. Haakon den unges Geſandtſkab til Spanien. Geſandtſkab og Giftermaalsforſlag fra Kongen af Caſtilien. 14. Fiendtligheder med Danmark Nordre-Halland herjet. Kong Haakon den unges Død. 15. Stort Tog til Danmark. Kongedatteren Chriſtina ſendes til Spanien. Junker Magnus faar Kongenavn. Fredsſlutning med Danmark. 16. Uroligheder i Danmark. Kong Chriſtophers Død. Kong Haakon kommer Enkedronningen til Hjelp. 18. Kongedatteren Chriſtinas Rejſe til Spanien og hendes Giftermaal med Infanten Don Philip. 19. En ny Tronfølgelov og andre vigtige Lovforbedringer vedtagne paa Rigsmøde i Throndhjem. Uenighed mellem Kongen og Erkebiſkoppen om Beſættelſen af Hamars Biſkopsſtol. 20. Junker Sverres Død. Kong Magnus’s Giftermaal og Kroning. 21. Byrge Jarls og Kong Valdemars Giftermaal. Underhandlinger om Udleverelſen af Dronning Ingeborgs Beſiddelſer. Kong Magnus’s Søn Olaf fødes til Verden. 22. Begivenheder paa Island. Partiernes Stilling. Anſeede Mænd. 23. Thord Kakale vender tilbage til Island og fremſtaar ſom de faldne Sturlungers Hevner. Hans Omrejſe i Veſtfjordene, Tog til Sønderlandet og Stilſtand med Bønderne der. 24. Thord Kakale dømmes fredløs. Fejde paa Veſterlandet. 25. Thord gjør flere forgjeves Forſøg paa at angribe Kolbein i hans Hjem. Mislykkede Underhandlingen Kolbeins Uordholdenhed. 26. Kolbein gjør et nyt Tog til Veſtfjordene. Tume Sighvatsſøns Drab. Thords mislige Stilling. 27. Thords og Kolbeins Søtog mod hinanden. Søſlaget paa Floen. 28. Gisſur Thorvaldsſøns Tilbagekomſt. Kolbeins Forlig med Thord og Død. Thord bliver Herre i Eyjafjorden. 29. Thord Kakales Herſkeſyge og Strid med Brand Kolbeinsſøn om Herredømmet paa Nordlandet. Haugsnes-Slaget. Thord og Gisſur underkaſte ſig Kongens Dom og drage til Norge. 30. Thord Kakale og Gisſur i Norge. Thord ſendes efter Cardinal Villjams Raad til Island ſom kongelig Agent. 31. Thord Kakales Herredømme paa Island og Tilbagekaldelſe til Norge. 32. Kong Haakon ſender Gisſur Thorvaldsſøn, Thorgils Skarde og Finnbjørn Helgesſøn til Island ſom Befalingsmænd. Thord Kakale holdes tilbage i Norge. Uroligheder paa Island. Ormsſønnernes Drab. 33. Biſkop Henriks, Gisſur Thorvaldsſøns, Thorgils Skardes og Finnbjørn Helgesſøns Tilbagekomſt til Island. Thorgils’s Forſøg paa at underlægge ſig Borgarfjorden. Gisſur anerkjendt af Skagfjordingerne. 34. Thorgils Skardes forgjeves Beſtræbelſer for at beholde Herredømmet i Borgarfjorden. Han overfaldes og fanges paa Stavaholt, indgaar nødtvunget Forlig, men bryder det. 35. Partierne forandre Stilling. Gisſur forligt med Ravn og Sturla. Hem-