Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
182
Haakon Haakonsſøn.

forud til Sarre[1], hvorfra han med Biſkop Peter af Aſtorga reed Chriſtina imøde. Dagen efter (Juleaften) ankom Chriſtina til Burgos, hvor hun blev modtagen paa det bedſte og fik Qvarteer anviiſt for ſig og hele ſit Følge i det Kloſter, hvor Kejſerinde Berengaria opholdt ſig[2], ſandſynligviis Benedictinerkloſtret St. Ivan. Chriſtina tilbragte de tre Juledage der i Staden og ofrede tredie Juledag ved Mesſen et koſteligt Sølvkar, Mage til det, hiin havde ofret i Rouen. Dette, ſiges der, vakte almindelig Beundring. Fjerde Juledag forlode de Staden, da Kong Alfonſo, ſom opholdt ſig i Palencia, gjerne ønſkede at treffe ſammen med hende Nytaarsdag. Ved Afrejſen ſendte Kejſerinden 7 Fruentimmerſadler til hende og hendes Damer, ſamt et Stykke koſteligt guldindvirket Tøj, kaldet Baldakin, ſom hun ſelv ſkulde bære. Den Dag, da hun ventedes til Palencia, reed Kong Alfonſo med et talrigt Følge ud imod hende, modtog hende ſom ſin egen Datter, og førte ſelv hendes Heſt ved Tøjlen ind i Staden. Tre Dage efter, den 3die Januar, drog Kongen ſelv med hende til Valladolid, hvorfra Kongens Søn, ſom det heder — han var da kun et toaars Barn[3] — kom dem imøde med en „utallig Mængde Riddere, Baroner, Erkebiſkopper, Lydbiſkopper og Afſendinger baade fra Chriſtne og Hedninger“ (det vil ſige Mohammedanere)[4]. Kongen lod hende anviſe en ſømmelig Bolig i Staden,

  1. Stedet kaldes i Haandſkrifterne Satire, Sarri eller Sarti (Flatøbogen). Man har antaget det for at være Soria, hvilket dog er umuligt, da Soria ligger 12 til 15 norſke Mile fra Burgos, og ſaa langt kunde Damer umulig rejſe til Heſt paa tre Dage, end ſige paa een. Det er tydeligt, at „Sarre“ maa have ligget ganſke nær ved Burgos, ikke engang en fuld Dagsrejſe derfra. Her maa vi derfor med ſtørſt Rimelighed gjette paa den lille By Sarraſin, omtrent en norſk Miil ſøndenfor Burgos, hvor det netop var rimeligt, at Don Luis var dragen Chriſtina imøde for at modtage hende paa ſin Moders Vegne. Maaſkee har der i Sagaens oprindelige Text ſtaaet „Sarſi“.
  2. Muligt, at Berengaria havde ſit ſtadige Tilhold der i Kloſtret, Sagaen kalder hende, noget uegentligt, Kongens Syſter; hun var viſtnok Syſter til en ſpanſk Konge, det vil ſige til Alfonſos Fader, men ej til ham ſelv.
  3. I Sagaen ſtaar „Kongens Søn“. Dette kan ikke vel tages i anden Betydning end at det maa have været Kongens egen Søn, thi da der netop ſtrax efter er Tale om hans Brødre, vilde enhver af disſe have været betegnet ſom ſaadan. Men der er heller intet i Vejen for at antage, at Barnet Ferdinand, der paa denne Tid vel ikke kan have været mere end 2 Aar gammel, da han ej nævnes i Breve førend Januar 1256, dog i egen Perſon er bragt med i Procesſionen, ligeſom han altid nævnes i Privilegierne.
  4. Blandt de Høvdinger, der ved denne Tid undertegne ſom Vidner paa Alfonſos Kongebreve, forekomme og de arabiſke Fyrſter Abu Abdalla Abenaſar Konge i Granada, Abenmafon, Konge af Niebla, og Mohammed Aben Mohammed Aben Hut, Konge i Murcia, alle tre „Vaſaller af Kongen“. Det er ſandſynligviis disſe og deres Følge, der forſtaaes ved de „Hedninger“, der vare i Toget, thi da de nævnes i Breve ſaavel af October 1257 ſom af Februar