Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
181
1257—1258. Kongedatteren Chriſtinas Brudeferd til Spanien.

Gerona i Catalonien. Allerede ved den cataloniſke Grændſe, hvor de ſaaledes kom ind i Kongen af Aragons Omraade, bleve de ſærdeles forekommende modtagne, og da den Greve[1], der ſorte Befalingen i Gerona, hørte at Chriſtina nærmede ſig, reed han vende imøde næſten to Mile, ledſaget af Biſkoppen og henved 300 Mand, og førte hende i højtideligt Optog ind i Stuen„ idet han ſelv holdt i Bidſlet paa hendes Heſt, og Biſkoppen reed paa den anden Side, lige til de naaede Herberget, hvor de Fremmede ſkulde tage ind. Hun forblev der i tre Dage, vel bevertet af Greven. Siden fortſatte hun Rejſen til Barcelona[2], hvor Kong Jacob (Jayme) af Aragon ſelv reed hende mere end tre Mile imøde, ledſaget af tre Biſkopper og en talrig Skare, førte ſelv hendes Heſt ved Tøjlen ind i Byen, og bevertede hende og hendes Mænd i“ to Dage. Overhoved havde han engang for alle beſtemt, at hun og hendes Følge ſkulde nyde frit Underhold gjennem hele hans Rige, og forordnede, at naar hun kom til en Stad, ſkulde de fornemſte Mænd, Baronerne og Ridderne ride hende imøde og gjøre hende ſin Opvartning. Sandſynligviis tog hun den ſædvanlige Vej over Zerida og Zaragoza, da Rejſen gjaldt Burgos og Valladolid. Den 23de December ankom hun til en en caſtiliſk Stad, kaldet Sarre, hvor hun blev modtagen af Kongens Frænde Don Luis[3], en Søn af den for omtalte, i 1237 afdøde Johan af Brienne, Konge af Jeruſalem og Kejſer af Conſtantinopel, med Berengaria, Kong Alfonſos Faſter, der med ſine tre Sønner allerede i længere Tid opholdt ſig i Spanien, og nu befandt ſig i Burgos, maaſkee for at modtage Chriſtina. Hendes Søn Don Luis var dragen

  1. Han kaldes i Sagaen Jarl.
  2. Nogle Haandſkrifter have „Barzalon“, andre „Bardalon“. Rimeligſt er det, at her menes Barcelona, ſkjønt en Stad ved Navn Badalona ligger ſtrax nordenfor.
  3. I Sagaen, i det mindſte i de nuværende Haandſkrifter, ſtaar der om Don Luis, at han var Broder til Kongen af Spanien. Men dette er aabenbart Afſkriverfejl i Stedet for „Frænde“ (Forkortningen br. i Stedet for fr.). Thi Kong Alfonſo havde ingen Broder ved Navn Ludvig: heller ikke nævner Sagaen ſelv nogen ſaadan ſenere hen, hvor den lader Kongen opregne ſine Brødre for Chriſtina. Derimod er den Sum„ ſom her menes, aabenbart Don Sum, Greve af Belmont, Søn af Kejſer Johan af Brienne og Berengaria eller Berenguela, Alfonſos Faſter: fra 1255 af forekommer han regelmæsſigt tilligemed ſine Brødre Alfonſo og Johan blandt Underſkriverne af de kongelige caſtiliſke Privilegier. Det er dog ogſaa muligt, at Nordmændene kunne have misforſtaaet Benævnelſen primo hermano (Fætter) ſom om dette var d. ſ. ſ. hermano, Broder; Don Luis og hans Brødre kaldes Udtrykkeligt primos hermanos til Alfonſo hos Ferreras, Synopsis VI. S. 252. Han har maaſkee, ſom ovenfor antydet, ledſaget ſin Moder Berengaria til Burgos, og ſelv rejſt forud til Sarre, for at modtage Chriſtina. Maaſkee og at Berengaria havde ſit Tilhold i Burgos, og at Luis juſt paa den Tid har været hos hende. Nogen anden Luis end denne kan her ej være meent.