Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/363

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
349
1257. Islandſke Begivenheder. Strid mellem Thorgils og Thorvard.

Hun tog ogſaa ſtrax Ættegaarden Grund i Beſiddelſe, uden at Thorgils, ſaa vidt man kan ſee, gjorde nogen Indvending. Men ſtrax efter Thinget havde hun en Sammenkomſt med Thorvard, der var gift med hendes Datter Solveig, og overdrog ham ikke alene Grund, men ogſaa alle andre Arvefordringer i Eyjafjorden efter Thord, og navnlig Fordringen paa Herredømmet H. Hertil havde hans Hu, ſom vi vide, længe ſtaaet. Thi det er nys berettet, hvorledes han umiddelbart efter Slaget paa Tveraa-Øre ſøgte at overtale Eyfjordingerne til at underkaſte ſig ham, og allerede da ſtøttede han ſig vel fornemmelig til ſit Svogerſkab med Thord Kakale, hvis Statholder eller Fuldmægtig han vel vilde være. Men vi have ſeet, at Eyfjordingerne ikke vilde anerkjende ham ſom ſaadan, og henſkøde Afgjørelſen til Kongen og Thord ſelv, medens Thorvard meente, at Thorgils ikke med tilbørlig Varme havde talt hans Sag. Deſto mere forbitret maatte han blive, da Thorgils formeligt fik Eyjafjorden overdragen af Kongen, og fra denne Tid af har han vel betragtet ham ſom ſin Fiende, uagtet han endnu en Stund ikke lod ſig merke med noget. Muligt, at han hemmeligt gjennem Svigermoderen Steinvar har henvendt ſig til Thord, eller at denne af egen Tilſkyndelſe paa ſit Dødsleje var beſtemt Thorvard til ſin Efterfølger med Tilſideſættelſe af Thorgils, hvem han nu umuligt kunde være god; men hvor rimeligt dette end kan være, er det dog ikke nødvendigt at antage det, thi deels faldt det under enhver Omſtændighed af ſig ſelv, at Thorvard ikke lod noget Middel til at vinde Herredømmet i Eyjafjorden ubenyttet, deels var Steinvar ſelv ſaa forbitret paa Thorgils, at hun ingen Tilſkyndelſe behøvede til at lægge ham alle de Hindringer i Vejen, hun kunde; hun ſkal endog, da hun overdrog Thorvard hine Beſiddelſer og Fordringer, have lagt til, at han nu maatte ſee at hævde dem ſom han havde Mands Mod og Hjerte til[1].

Om Høſten 1257 begav Thorvard ſig til Eyjafjorden og tog Grund i Beſiddelſe. Strax efter kom Thorgils tilbage fra ſit Beſøg paa Veſter- og Sønderlandet, og begav ſig ligeledes til Eyjafjorden, maaſkee netop ved Efterretningen om at Thorvard havde ſlaaet ſig ned der. Thorvald fremkom nu med ſin Fordring paa Herredømmet og bad Thorgils give Slip derpaa. Thorgils vægrede ſig derved, ſaaſom han baade havde Kongebrev og Bøndernes Samtykte til at raade derover. Og desuden var hans Popularitet nu ſaa ſtor, at Bønderne foretrak ham

  1. Steinvar, der var ſin Broder Thord ſaa ivrigt hengiven, maatte ſom en Følge deraf tidligere have holdt med Mordbrænderne, og nu.ganſke være paa Ravns, eller Thorgils’s Modſtanderes, Parti.