Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/285

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
271
1245. Islandſke Begivenheder. Thords Ærgjerrighed.

Ærgjerrighed ſtræbte endnu videre. Han vilde blive Herre over hele Nordlandet, ja maaſkee endog, om det kunde lade ſig gjøre, over den hele Ø. Og dette berøvede ham om en føje Tid den Popularitet, ſom han nu umiskjendeligt havde erhvervet ſig.

29. Thord Kakales Herſkeſyge og Strid med Brand Kolbeinsſøn om Herredømmet paa Nordlandet. Hangsnes-Slaget. Thord og Gisſur underkaſte ſig Kongens Dom og drage til Norge.


I Førſtningen var det nu heel fredeligt paa Island. Thord tilbragte Høſten og Vintren paa Grund, og Brand paa ſin Gaard Stad i Skagafjorden, hvor han holdt et prægtigt Huus, og hvor alle Kolbeins forrige Følgeſvende ſamlede ſig om ham. Men ſnart viſte det ſig, at Thords Ærgjerrighed endnu ikke paa langt nær var tilfredsſtillet, og at to ſaa mægtige Høvdinger, ſom han og Brand, hver omringede af en heel Skare urolige Tilhængere, der indbyrdes hadede hinanden til det yderſte, ikke kunde bo nær ved hinanden uden at komme i Uenighed paany. Hvad Thord angaar, da ſynes han endog at have ſøgt Anledning til at velte ſig ind paa Brand. Anledningen tog han af nogle Lyſtigheder med Dans og andet Fjas, ſom Brands Mænd havde om Vintren, hvorved der forefaldt Ytringer og andre Hentydninger, ſom Thord, da de forebragtes ham, anſaa fornærmelige. Det var vel heller ikke ganſke frit for, at disſe Ytringer eller Hentydninger virkelig vare rettede mod Thord og hans Mænd, thi Brand ſelv anſaa det nødvendigt at iretteſætte ſine Mænd derfor, og bede dem tie ſtille med ſaadant, da det ellers kunde afſtedkomme megen Skade. Men ſaa farligt var det dog vel ikke, hvis Thord ſelv ej havde grebet Lejligheden til at yppe Kiv. Dette begyndte dermed, at han eller hans Mænd fremkom med Fordringer paa flere Gaarde i ſelve Skagafjorden, og erklærede det for Brud paa det ſluttede Forlig, hvis de ikke bleve dem opladte. Da Brand, ſom man kunde vente, gjorde Vanſkeligheder herved, paaſtod Thord at der burde ſluttes et nyt Forlig, og ytrede at intet Forlig var tilbørligt, eller ſaadant ſom man kunde vente overholdt, naar han ikke derved fik ſig hele Nordlændinge-Fjerdingen overdragen[1]. Han vilde heller ikke give Slip paa Borgarfjorden, paaſkydende at Thorleif i Garde, den mægtigſte Mand i den Egn, ikke længer var hans fuldkomne Ven[2]. Allerede

  1. Dette ſiges ikke udtrykkeligt i Sagaens Beretning, men kan ſees af Brands ſtrax nedenfor omtalte Brev.
  2. Saaledes heder det i Brands Brev, uagtet intet derom tidligere ytres. Man ſkulde heraf formode, at Kongen har villet overdrage Borgarfjorden