Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
214
Haakon Haakonsſøn.

tilfreds med deres Rejſe. Nogle Svende ſaavel ſom enkelte af Damerne bleve dog efter Ingeborgs Ønſke tilbage hos hende.

Noget efter Brylluppet forlod Magnus Bergen, for med ſin unge Huſtru at drage tilbage til ſit Len, Ryfylke. Hans faderlige Ven Erkebiſkop Einar fulgte ham ned til Skibet, og ſagde ved Afſkeden disſe Ord: „hidtil, naar jeg ſagde eder Farvel, gik det mig nær, men ikke denne Gang, da jeg glæder mig ved at have viiſt eder al den Tjeneſte, der tilhører eders kongelige Værdighed. Førſt gav jeg eder Kongenavn, ſiden viede jeg eder til Dronningen, og nu ſidſt har jeg viet eder, ſaavel ſom Dronningen, under Kronen. Eet ſtaar kun tilbage, hvilket Gud ikke lade mig opleve, det er at ſtande ved eders Grefte“. Magnus takkede Erkebiſkoppen for hans venlige Ord og al beviiſt Tjeneſte. Ogſaa med Kong Haakon ſynes Erkebiſkoppen nu at være kommen paa en bedre Fod end før; Kongen maa have indſeet, at han meente det vel, og at hans Kjærlighed til Tronfølgeren var oprigtig, ikke paatagen af egennyttige og rigsfarlige Henſyn[1]. Strax før eller efter Brylluppet havde Dronning Ingeborg ogſaa faaet ſin „Mund“ eller Livgeding anviiſt, nemlig nogle Forleninger i Borgeſysſel[2]; deres Udſtrækning angives ej; ſandſynligviis har det været hele Borgeſysſel.

Knut Jarl havde, ſom ovenfor nævnt, været meget ſyg under Bryllups- og Kronings-Feſten, ſaa at han blot med Nød og neppe havde kunnet deeltage i Procesſionen. Strax efter lagde han ſig til Sengs og døde efter nogen Tids Sygeleje, omkring 54 Aar gammel[3]. Hans Moder, Fru Chriſtina, var død ſyv Aar tidligere (1254)[4], uviſt om i Norge eller Sverige; det er ikke uſandſynligt, at hun efter ſin anden Mands Død, med hvem hun ikke ſynes at have haft Børn, begav ſig til ſin Søn Knut Jarl i Throndhjem og henlevede ſine ſidſte Dage paa ſine Godſer der under hans Beſkyttelſe. Disſe Godſer tilfaldt nu ham; et af dem var en Marks Bool i Gaarden Fiſken (nu Fiſke) i Surndal paa Nordmøre, hvilket han ſkjenkede Chorsbrødrene i Nidaros til Erſtatning for en Marks Bool i Heggin (Hegge) i Sparboen, hvilket Hertug Skule havde givet dem for ſin Datter, Knuts Huſtru Fru Ingerids Sjæl, men ſom ikke var kommet i Chorsbrødrenes Beſiddelſe[5]. Vi have allerede tidligere talt om Knut Jarls ſtatelige Udſeende og hans for den

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 312.
  2. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 313.
  3. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 311. Knut Jarl maa, ſom vi have ſeet, være født c. 1207.
  4. De islandſke Annaler, ved 1254.
  5. Dipl. Norv. II. No. 10.