Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
189
1258. Kongedatteren Chriſtina i Spanien.

den ene Side kan have bidraget til at gjøre Philip keed af den Huſtru, hans Broder af politiſke Grunde havde paatvunget ham, medens det paa den anden maatte gjøre det vanſkeligere for Alfonſo at tage ſig ſaaledes af hende, ſom han ellers maaſkee havde villet. Don Philip giftede ſig faa Aar efter Chriſtinas Død paany med Eleonora af Caſtro, Datter af Don Rodrigo Fernandez de Caſtro, Vicomte af Cabrera[1]. Døn Philip afgik ved Døden i Sevilla den 28de November 1274, og ſkal efter en Beretning ligge begraven tilligemed ſin anden Huſtru, der døde Aaret efter, i Sognekirken i Villaſirga[1], efter en anden i Kloſtret San Felices de Amana, der endnu er til i Burgos. Stedet, hvor Chriſtina Haakonsdatter blev begraven, kjendes derimod ikke med Sikkerhed. Nogle mene at hun blev begraven i i Covarrubias Kloſterkirke, hvor der findes en ſmuk Marmor-Liigſteen, om hvilken det er almindeligt Sagn der i Egnen, at en danſk Konge ſkal hvile derunder[2]. Da ingen danſk Konge nogenſinde døde eller begroves i Spanien, medens vi derimod have ſeet, hvorledes man allerede temmelig tidligt begyndte at kalde Chriſtina en danſk Kongedatter, torde hiin Mening have meget for ſig, ſaa meget mere ſom Philip, efter hvad vi have nævnt, tidligere indehavde Covarrubias Kloſter ſom Præbende, og maaſkee vedblev at beholde det i denne Egenſkab, eller ſom et Slags Forlening, endog efter at han ved ſit Giftermaal var traadt ud af den gejſtlige Stand. Een Erindring have vi endnu tilbage fra Chriſtina Haakonsdatter: det er et ſmukt indbundet Pſalter med tilhørende Kalendarium, der nu findes i det kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn. Ved Slutningen af Kalendariet ſtaar der tilſkrevet med en temmelig gammel Haand: „Dette Pſalter ejede Jomfru Chriſtina Haakonsdatter“. Andre Paategninger viſe, at det i anden Halvdeel af det 14de Aarhundrede tilhørte den mægtige Hr. Erling Vidkunnsſøns Datter, Fru Ingebjørg af Giſke, der var gift med Hr. Sigurd Hafthorsſøn, Kong Haakon Magnusſøns Datterſøn; og at Fru Ingebjørg igjen forærede den til ſin Svigerdatter, Fru Sigrid Erlendsdatter fra Losna, der førſt var gift med hendes Søn Haakon Sigurdsſøn, ſiden med en ſvenſk Mand ved Navn Magnus Magnusſøn[3]. Bo-

  1. 1,0 1,1 Skriftlig Meddeling fra det kgl. ſpanſke hiſtoriſke Akademi. Villaſirga (egentlig Villa Alcazar de Sirga) ſkal ligge 2 „legusas“ fra Carrion de los Condes.
  2. Berganza, Antiguedades de Esp. II. Pag. 155. Covarrubias er en liden By, der ligger omtrent 3 norſke Mile ſydøſtenfor Burgos.
  3. Bogen fører nu det No. 1606 qu., i den ældre Haandſkriftſamling paa det ſtore kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn. De her nævnte Paaſkrifter, der ere tilføjede ved Slutningen af Kalendariet, lyde nøjagtigt ſaaledes: ſom følger. Førſt med en ret god og øvet Haand fra c. 1400: Hustru Sigridh Erlendz dotter a mik vel matu sia mik — (Slige Angivelſer af en Bogs Ejer: N.