Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
78
Haakon Haakonsſøn.

hvem, indtil Konrad lod dem udløſe[1]. De indfandt ſig ſiden hos ham, og han tog nok ſaa venligt imod dem, men, tilføjes der, de opnaaede ej hvad de vilde have udvirket, om hans Fader Kejſeren havde levet. Sagen var den, at Konrad havde for liden Magt, og desuden altfor meget med ſine egne Anliggender at beſtille, til at kunne udrette noget for Kong Haakon. Hermed var da, ſom det ſynes, al videre Tale om Haakons Skytsherredømme over Lübeck forbi. Geſandterne kom tilbage til Norge ved St. Hansdags Tider, og bragte Kong Haakon, hvilken de traf i Bergen, Efterretningen om Kejſerens Død, hvilken han beklagede ſaare meget. Bjarne Moſesſøn var rimeligviis allerede tidligere kommen tilbage fra Lübeck med Ratificationen af Forliget, eller en Gjenpart af dette, udſtedt af Raadet i Lübeck. Men endnu for Bjarnes Tilbagekomſt havde Kong Abel ſendt Brev til Kong Haakon, hvori han lovede at møde ham perſonligt ved Gøta-Elven den næſte Høſt. I den Anledning begav Kong Haakon ſig mod Høſten til Viken, og indfandt ſig til beſtemt Tid i Gøta-Elven. Man lovede ſig meget af Sammenkomſten, ja der var endog Tale om et Giftermaal mellem Kongens anden Søn, Junker Magnus, og Abels Datter. Men man ventede og ventede forgjeves, og hverken Kong Abel eller nogen anden af de danſke Herrer lod ſig ſe. Da ſejlede Kongen lige ned til Muſtreſund i Halland, for at høre ſig for, hvor den danſke Konge blev af; her traf han en heel Deel vendiſke og andre Kjøbmandsſkibe, der rimeligviis kom lige fra Skanør, hvor Abel juſt havde været og udſtedt en Toldanordning, nærmeſt vedkommende Vendlandsfarerne[2]. Af Folkene ombord paa disſe Skibe erfarede Kong Haakon ſaa meget, at Abel ſlet ikke havde i Sinde at indfinde ſig til Mødet[3]. Han vendte derfor tilbage, og ſejlede ind til Oslo, hvor han tog ſit Vinterſæde, og hvor han agtede at holde ſin Søns, Kong Haakon den unges, Bryllup med Richiza, den ſvenſke Byrge Jarls Datter. Da Haakon nu ſaaledes traadte i den nærmeſte Forbindelſe med Byrge Jarl, Sveriges Styrer, og denne herefter ogſaa tog virkſom Deel i de norſke Underhandlinger med Danmark, ville vi, inden vi gaa videre i at berette om disſe, kaſte et Blik paa Forholdene i Sverige og de Berørelſer, hvori Haakon hidtil havde ſtaaet med Magthaverne i dette Rige.

  1. Muligt at deres Fængſling ſtaar i nogen Forbindelſe med de Foranſtaltninger, der nødvendigviis maa have været trufne i Anledning af det ſkammelige Mordattentat paa Kong Konrad af Biſkop Albert i Regensburg og Abbeden i St. Emeran den 28de Decbr. 1250. I den almindelige Forvirring og Forbitrelſe kan der være faldet en ugrundet Mistanke paa dem.
  2. Se Suhms Hiſt. af Danmark, X. S. 970. Urkundenbuch, S. 160. Brevet er dateret Skanør, den 24de September.
  3. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 270.