Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
269
1245. Islandſke Begivenheder. Kolbeins Død.

blandt hvilke ſikkert ogſaa Gisſurs, om Vaaren til en Overeenskomſt imellem dem, hvorved det beſtemtes, at alt deres Mellemværende ſkulde underkaſtes Kong Haakons Dom, og at de til den Ende begge to den foreſtaaende Sommer ſkulde begive ſig over til Norge. Kolbein ſkulde udrede til Thord 60 Hundreder i Rejſegodtgjørelſe, og dette fremſkaffedes ogſaa ganſke rigtigt til Hvitaa, hvor Thord, ſom det ſynes, agtede at indſkibe ſig med den forhen nævnte Eyvind Bratt, der var afſejlet fra Island Høſten forud, men formedelſt Storm havde maattet gjøre Venderejſe og lægge op i Hvitaa, hvor Skibet maatte blive liggende hele den følgende Vinter[1].

Men Kolbeins Sygdom gjorde en uventet Forandring i alt dette. Da det leed ud paa Vaaren, blev han ſaa daarlig, at han maatte lægge ſig til Sengs og følgelig ikke kunde tænke paa at rejſe. Han lod da ſende Bud efter Gisſur, og meddeelte ham, da han kom, at han agtede at overdrage ham og Brand Kolbeinsſøn alle ſine Godord. Men Gisſur ſvarede, at det nu ej var ham belejligt at overtage dem, hvorimod han var beredt til at ſtaa Brand bi efter bedſte Evne. Man maa antage, at Gisſur ikke vilde udſætte ſig for de uophørlige Angreb af Thord, ſom vilde blive Følgen af at denne ikke fik ſine længe forvoldte fædrene Godord i Eyjafjorden tilbage; eller og havde han, ifølge den af os tidligere fremſatte Formodning, maatte give Kong Haakon det Løfte, ikke at indlade ſig i nogen umiddelbar Kamp med Thord. Ogſaa Brand maa have erklæret, at han ikke agtede at befatte ſig med Godordene i Eyjafjorden. Thi Reſultatet af disſe Overlægninger ved Kolbeins Dødsleje blev, at man ſendte Bud til Thord, og tilbød ham hele hans Fædrenearv ſaavel ſom Høvdingdømmet over alle Hereder nordenfor Yxnadalsheiden, altſaa Eyjafjorden med de øſtligere beliggende Thingſokn, imod at han tilſagde Grid og indgik Forlig. Brand derimod ſkulde have alle Herederne veſtenfor Yxnadalsheiden, altſaa Skagafjorden, Hunafjorden, Midfjorden og Rutafjorden, hvor de fleſte Godord allerede tilhørte ham, ſkjønt han havde midlertidigt overladt Kolbein dem, og hvor han derhos var meget populær. Brand og Gisſur ſkulde gjenſidigt underſtøtte hinanden. Ved denne Raadſlagning var ogſaa Brands Fader Kolbein Kaldaljos, ſaavel ſom dennes Datterſøn, Brands Syſkendebarn, Abbed Brand Jonsſøn[2] tilſtede. At Thord modtog Tilbudet, forſtaar

  1. Sturlunga Saga VII. 35.
  2. Naar Abbed Brand Jonsſøn her, ſaavel ſom tidligere, ved Beretningen om Forliget ved Hvitaa-Bru, kaldes Abbed, da er dette egentlig en Anachronisme, da Brand ikke indviedes til Abbed førend i 1247, i hvilket Aar hans Formand Arnor fraſagde ſig ſin Poſt. Men vi følge her Sagaſkriverens Exempel, og det tør maaſkee hænde, at Brand allerede flere Aar før ſin Indvielſe, ſom en højbyr-