Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
6
Haakon Haakonsſøn.

ſøn, havde allerede, ſom det vil ſees, opnaaet Lendermandsværdighed i 1247, længe for Faderens Død: et af de tydeligſte Tegn paa, hvor anſeet Familien var.

I ſamme Klasſe ſom Gaut Jonsſøn ſtod rimeligviis den gamle Paal Vaagaſtalm paa Dønnes, aabenbart den fornemſte Lendermand paa Haalogaland, og Simon Kyr, den forhenværende Baglerhøvding, ſiden 1218 en lige ſaa ivrig Tilhænger af Kongen, og Sysſelmand i den ſydøſtlige Deel af Viken[1]. Saavel Paal, ſom Simon døde i 1245, og der tales ikke om, at de efterlod ſig Ætlinger. En anden højbyrdig og anſeet Lendermand i Viken var den oftere omtalte Lodin Gunnesſøn, maaſkee Søn af den 1206 i Bergen faldne Baglerhøvding Gunne lange i Skien. Lodin var gift med Ingebjørg Erlingsdatter, der ſkal have været nær beſlægtet med Hertug Skule[2], og blev ved hende, ſom der ſynes, Stamfader til en i de følgende Tider højſt anſeet Æt. En anden vikverſk Lendermand var Jon Drottning, aabenbart beſlægtet med den Baglerhøvding af ſamme Navn, ſom blev dræbt ved Forſøle Kirke 1206[3], uden at dog Slægtſkabet kan paapeges: ſnareſt ſkulde man antage ham for at have været en Søn af den ældre Jon Drottnings oftere omtalte Broder, Gunnbjørn Bonde, ogſaa kaldet Jonsbroder. En øſtlandſk Høvding var ogſaa Hertug Skules Svoger og Lendermand, Alf af Thornberg, der i den Tid, Skule var forlenet med den nordlige

  1. Vi have oftere i det Foregaaende ſeet Simon Kyr omtale ſom Sysſelmand øſtligt i Viken, og navnlig i Nærheden af Svineſund, hvor han blandt andet var med at dræbe Veſete litle paa Solbjerg (i Idd) 1239, ſe ovenfor III. S. 941.
  2. Det er ovenfor III. S. 631 viiſt, at Sagaens Udſagn; ſom det lyder i den, Fornm. Sögur S. IX. 308, nemlig at Lodin i 1221 blev gift med Ingebjørg, Skule Jarls Syſter, umulig kan være rigtigt, da hun, ſom bekjendt, blev gift med Alf paa Thornberg, og ved ham blev Moder til Erling unge, Fader til Jarlen Alf Erlingsſøn. Da jeg nedſkrev hiin Bemerkning, havde jeg endnu ikke haft Adgang til den i det kongelige Bibliothek i Stockholm opbevarede Codex af Haakon Haakonsſøns Saga. Denne har paa dette Sted, at Lodin Gunnesſøn „fékk Ingibjargar Erlingsdóttur, systur jarls.“ Heraf ſeer man da, at der ej er Tale om Ingebjørg Baardsdatter. Tillægget „systur jarls“ er imidlertid aabenbart urigtigt, og maa grunde ſig paa Skrivfejl eller Misforſtaaelſe. Man ſkulde ſnareſt gjette paa at der her ſkal ſtaa „systrungu“, d. e. Kuſine paa mødrene Side, ſaa at Ingebjørg derved blev en Datterdatter eller Sønnedatter af Lendermanden Erling paa Kviden. At hun ſkulde være en Datter af ham og at der ſaaledes ſkulde læſes „módursyslur,“ ſynes ej at kunne beſtaa med Chronologien, med mindre Erling var to Gange gift, og havde Datteren Ragndid, Skules Moder, omkring 1171, og derimod Ingebjørg, Lodins Huſtru, omkring 1200.
  3. Se ovenfor III. S. 482.