Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/306

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
292
Haakon Haakonsſøn.

Thord Kakales forrige Følgeſvende aflive paa Besſaſtad. Hall indfandt ſig ſelv med ſine Brødre Isleif og Ketilbjørn ſamt en betydelig Skare Folk paa Thinget, og nær var det kommet til Slagsmaal mellem dem og Eyjulf, hvis ikke et Par anſeede Mænd havde faaet de forſamlede Bønder til at lægge ſig imellem. Kort efter det nys nævnte Gjeſtebud hos Eyjulf havde Sturla Thordsſøn en Drøm, hvori han ſyntes ſee ſin Fader Thord komme til ſig, og melde, at et Skib var landet i Eyjufjorden, og at der ombord paa det var en Skovbjørn, der tilhørte Bødvar paa Stad. Dette, meente Sturla, kunde ikke betyde andet, end at Thorgils Skarde var kommen til Landet, eller i det mindſte ſnart vilde komme, og det anede ham, at der nu foreſtod ſtore Forandringer. Heraf kan man ſlutte ſaa meget, at Thords Venner, i alle Fald de forſtandigere, ſom Sturla, vare ængſtlige til Mode, og ikke ventede ſig noget godt af Fremtiden[1].

33. Biſkop Henriks, Gisſur Thorvaldsſøns, Thorgils Skardes og Finnbjørn Helgesſøns Tilbagekomſt til Island. Thorgils’s Forſøg paa at underlægge ſig Borgarfjorden. Gisſur anerkjendt af Skagfjordingerne.


Biſkop Henrik, Gisſur Thorvaldsſøn, Thorgils Skarde og Finnbjørn Helgesſøn tilligemed mange andre Islændinger, hvoriblandt ogſaa Aron Hjørleifsſøn, indſkibede ſig alle tilſammen hos den oftere omtalte throndhjemſke Skibsſtyrer Eyſtein hvite, og landede i Eyjafjorden, ved Gaaſe, den 16de Auguſt[2]. Thorgils begav ſig ſtrax til ſin Fader Bødvar paa Stad, hvor han lod alle ſine Paarørende og Venner kalde ſammen og det kongelige Beſkikkelſesbrev oplæſe for dem; de føjede ſig derefter, og vare ſtrax rede til at gjøre ham Følge til Borgarfjorden, ſom han efter Kongens Befaling ſkulde tage i Beſiddelſe. Hans egen Fader Bødvar fulgte med. Førſt tog man ind paa Stavaholt, hvor Bødvars Broder Olaf Hvitaſkald da boede, og ſammenkaldte et Møde af alle Heredsbønderne, tilligemed Høvdingen Thorleif i Garde, til et Sted i Nærheden. Her paa dette Møde traadte Olaf frem og indledede Forhandlingerne med at ønſke Guds Naade over Forſamlingen, og dernæſt bede alle de nærværende at modtage de Breve og Budſkaber, en ſaa ypperlig Herre, ſom Haakon, ſendte dem, med ſømmelig Ærbødighed. Dernæſt rejſte Thorgils ſig, og forkyndte at han havde ladet denne Forſamling tilſtevne for at den ſkulde høre et Kongebrev, der ſkulde blive oplæſt. Han udbad ſig Taushed under Oplæsningen; ſiden kunde man

  1. Sturlunga Saga VII. 59, 60.
  2. Sturlunga Saga, VIII. 9, jvfr. VII. 6. 1.