Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/412

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
398
Haakon Haakonsſøn.

ſaa at der gaar en ſørgelig Tone gjennem det hele, men man føler dog, at det netop er i denne ſørgelige Tone at Skuffelſen giver ſig Luft, og at Hæren, i hvis Midte Viſen rimeligviis er bleven til, drog ud fra Norge med de meſt glimrende Forhaabninger og i den gladeſte Stemning. Om Tilruſtningerne heder det i Viſen:

Byder han (Kong Haakon) ud over Norges Rige
Saa mangen velbyrdig Mand,
Baade med Skib og Verje god,
Han agter ſig til Skotland.

Byder han ud over Norge ſaa vide
Saa mange ſom Sverd kunde bære,
Var nogen iblandt ſom mindre var,
Han havde Lov hjemme at være.

Og om Udſejlingen fra Bergen ſiges der

Saa lagde de ud fra Bergens By,
Og ud fra Berger Bro,
Silkeſejl var ſlagen til Raa
Og under var Bonetten blaa[1].

De lagde ud fra Bergens By,
Og ud af Vaagen ſaa ſilde.
Og alt det Folk paa Bryggen ſad,
Saa modige Taarer de fælde.

Paa Kongens Skib ſkal der iſær have været udſøgte Folk, ligeſom der og var mange anſeede Mænd. Sagaen opregner de fornemſte af dem, men da flere hverken før eller ſenere nævnes, og man ſaaledes ikke kjender videre til dem, anſee vi det unødvendigt, her at meddele den tørre Navneliſte. Vi nævne kun enkelte af de mere bekjendte[2]. I Forrummet vare Abbed Thorleif, Kanſler Aſkatin med

    Unøjagtigheder, der findes, f. Ex. at Flaaden ſkulde være kommen forbi Lindesnes, viſer at Forfatteren eller Forfatterne have været mindre dannede, menige Folk, der ikke havde noget Overblik over det hele, men meſt lagde Merke til Enkelthederne, eller med andre Ord, at Viſen ganſke ſvarer til lignende Soldaterviſer, digtede af menige Krigere, i vor Tid. Men derfor afſpejler den vel og ſaa meget bedre den almindelige Stemning. Af den for omtalte Omſtændighed, at Flaaden ſiges at komme forbi Lindesnes, hvor dog Dyrnes maa være meent (ſe nedenfor), ſkulde man ſlutte at Forfatteren eller Forfatterne hørte hjemme paa Øſtlandet, rimeligviis i Thelemarken, og ej regnede det ſaa nøje med Geografien.

  1. Dette er misforſtaaet i de danſke Udgaver, der have „og under var Bonedet blaa“.
  2. Fortegnelſen findes i Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 319. Da det for Re-