Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/510

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
496
Haakon Haakonsſøn.


farebaalken, hvor Nevndarmændenes Antal angives: her, viſer det ſig, om Lovbogen er en Gulathingsbog eller Froſtathingsbog o. ſ. v. Vi ſee ſaaledes i hver Lovbogs Thingfarebaalks Cap 2, der omhandler Nevndarmændenes Antal, at Gulathinget, ligeſom før, faſtſættes ſom fælles for alle de veſtlige Fylker fra og med Agder til og med Søndmøre, hvorhos Valdres, Hallingdal, Setr (Setersdal) og Otrudal (Robygdelaget), der hidtil ikke nævntes, udtrykkeligt anføres ſom Diſtricter, hvorfra Nevningsmænd ſkulde ſendes. Ligeledes angives de Landſkaber, der ſkulde ſende Nevningsmænd til Froſtathinget, at være Ytre Thrøndelagen, Indre Thrøndelagen, Raumsdal, Nordmøre, tilligemed Opdal, og Naumdal. Endelig anføres ſom de Landſkaber, der henhørte under Eidſivathinget: Nordre Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen, Heinafylke, Hadafylke, Raumafylke, Nordre Øſterdalen og Søndre Øſterdalen. Vi finde her, hvad der er merkeligt nok, at de Diſtricter, der tidligere ſynes ej at have ſendt Thingmænd, og ſaaledes ej udøvede nogen Indflydelſe paa Lovgivningen, nu regnedes med ſom ſideordnede Landſkaber, hvorved Antallet af Froſtathingets Nevndarmænd blev meget talrigere end før, ſaaſom det forrige Antal for det egentlige Thrøndelagen bibeholdtes, medens derimod Gulathingsfylkernes ſaaledes nedſættes, at det ſamlede Antal, uagtet de nye Thingmænd for Valdres m. m., dog blev over hundrede mindre end før[1]. I de for Viken ſkrevne Lovbøger angives det ikke udtrykkeligt, af hvilke Diſtricter Nevndarmænd ſkulle udgaa, men det beder kun at de efter gammel Viis ſkulle opnævnes fra hvert Fylke eller Bygdelag: heller ikke angives ligefrem, hvor vidt der var noget fælles Thing-

  1. Nevndarmændene for Froſtathing faſtſættes, ſom for, til 60 af hvert Fylke i Ytre Throndhjem, 40 af hvert Fylke i Indhered, ſamt derforuden 2 fra hver Skibrede i Naumdal og Raumsdal, 3 fra hver Skibrede paa Nordmøre, og tre fra Opdal. Da nu Raumsdal havde 8, Naumdal 9 Skibreder, udgjorde Nevndarmændenes Antal for disſe Fylker 34; Nordmøre havde 16 Skibreder; dets Nevndarmænd, tilligemed de tre fra Opdal, vare ſaaledes 51. Altſaa var det famlede Antal Nevndarmænd paa Froſtathing nu 485, forhen kun 400. Til Gulathinget ſkulde der ſendes 12 fra Egdafylke, 30 fra Ryfylke, 40 fra Hørdafylke, 20 fra Sygnafylke, 20 fra Firdafylke, 12 fra Søndmøre, 4 fra Valdres, to fra Hallingdal, tre fra Setersdal, fire fra Otrudal, tilſammen 117; forhen ſendtes alene fra Kyſtſylkerne 146. Til Eidſivathing ſkulde der efter den nye Lov ſendes 4 fra Gudbrandsdalen nordenfor Ruſten, 8 fra Gudbrandsdalen ſøndenfor Ruſten, fra Heinafylke, Hadafylke og Raumafylke hvert 24, fra Øſterdalen 2 nordenfor Aamot, 4 ſøndenfor, tilſammen 90. Af det ubetydelige Antal fra Gudbrandsdalen og Øſterdalen i Forhold til det ſtørre fra de tre oprindelige Hovedfylker ſkulde; man ſlutte, at ogſaa hine førſt nu have faaet Adgang til at ſende Thingmænd, men forhen, ligeſom Valdres m. m. i Gulalhingslagen, og Raumsdal m. fl. i Froſtathingslagen, vare udelukkede derfra.