Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/341

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
327
1254. Islandſke Begivenheder. Gisſur Thorvaldsſøn i Norge.

hjemſke, Thord i Skien. Det var hans Henſigt, atter at holde dem begge tilbage i Norge indtil Videre, og forſøge paa at fremme ſin Sag uden deres Hjelp[1]. Til ſin Udſending valgte han derimod den tidligere omtalte Ivar Englesſøn, ſin Fehirde, og altſaa en højt anſeet Mand. Han ſkulde itu ved Biſkoppernes Hjelp virke for Kongens Sag, og ſøge at drive hans Planer igjennem. Han var ſaaledes den anden Nordmand af verdslig Stand, ſom Kongen i dette Erende ſendte derover, dog ikke længer kun ſideordnet eller underordnet Biſkopperne, men med ſelvſtændig Myndighed. Kongen maa altſaa nu have overbeviiſt ſig øm, blind der og i ſig ſelv var naturligt, at kun en verdslig Mand, der ſtod udenfor Partierne, og ſom aldrig ſelv kunde aſpirere til noget uafhængigt Herredømme over Øen, var i Stand til at beſørge hans Erender med fuldkommen Uinteresſerethed. Dette havde han viſtnok før ventet af Biſkopperne, men deels var disſes verdslige Myndighed forringe, deels bragte deres kirkelige Interesſer dem ſom ofteſt i Stillinger, hvor de vanſkeligt kunde undgaa at tage Parti, og derved friſtes til at ſætte Hovedplanen til Side for Øjeblikkets Henſyn[2].

38. Voldſomme Uroligheder paa Island. Odd Thorarinsſøn tager Biſkop Henrik til Fange, men maa ſelv bukke under for ſine Fiender.


Det viſte ſig ogſaa ſtrax efter Gisſurs Afrejſe, hvor lidet Biſkoppernes Autoritet nu formaaede til at forebygge Borgerkrigen, der nu i et Par Aars Tid raſede vildere end nogenſinde paa Øen. Odd Thorarinsſøn, der var vendt tilbage til Skagafjorden og med Enthuſiasme modtagen af Bønderne ſom deres Formand, lod ſig det førſt og fremſt være magtpaaliggende, at bringe den nys afſagte Fredløshedsdom i Udøvelſe; dertil borte ogſaa Optagelſe af de Dømtes Gods, og under dette Paaſkud gjorde han et Skyndtog til Hvamm i Vatnsdalen, hvor han lod drive en ſtor Mængde Kvæg bort for Thorſtein Jonsſøn, men rigtignok, vel at merke, uden foregaaende Formaliteter eller den ſaakaldte Feransdom, ligeſom ogſaa meget af det bortdrevne Fæ ſtrax blev ſlagtet og fortæret, eller paa anden Maade anvendt. Dette havde altfor meget tilfælles med virkeligt Ran, og ſom ſaadant betragtede ogſaa Biſkop Henrik det. Han ſendte Bud til Odd, og bød ham at give det ranede til-

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 283. Sturlunga Saga, IX. 54. Sandſynligviis fik Thord Skiens Sysſel endnu medens Kongen opholdt ſig paa Øſtlandet.
  2. Haakon Haakonsſøns Saga, Cap. 283. Islandſke Annaler. Ivar Englesſøns Sendelſe omtales ſlet ikke i Sturlunga Saga.