Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/485

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
471
1267 Dronning Margrete gaar i Reins Kloſter.
52. Dronning Margrete gaar i Reins Kloſter. Giſke-Ættens mandlige Linje uddør. Andre anſeede Mænd og Ætter.


De førſte, ſom overhoved de fleſte Aar af ſin Regjering ſynes Magnus at have tilbragt i Bergen, der nu i Ordets egentlige Forſtand kunde kaldes Reſidensſtad og Kongens verdslige Hovedſtad. I hiin Tid, da de fleſte Rejſer foregik til Søs, var ogſaa Bergens Beliggenhed paa en Maade den meſt centrale; derfra kunde man med Lethed komme til Throndhjem eller til Viken, hvorhen Kongen nu og da gjorde Rejſer, men hvor han ikke tilbragte mange Vintre. I den Tid, da Underhandlingerne ſtode paa med Skotland, var det ogſaa af denne Grund bekvemmere for Magnus at opholde ſig paa Veſtkanten af Norge, ej at tale om de ivrige Forhandlinger, der nu i en Tidlang fandt Sted med Islændingerne om Tillempningen af deres Lovgivning efter norſk Mønſter, hvorom der i det følgende ſkal tales. I Bergen var det, at Hallvard Guldſko og Thorvard Thorarinsſøn om Sommeren 1264 kom til Kongen med den behagelige Efterretning, at ogſaa Øſtfjordene nu havde underkaſtet ſig ham, og at ſaaledes Island fuldſtændigt adlød Norges Konge. Om Høſten foretog Magnus en Rejſe til Throndhjem, ledſaget af ſin Moder, Enkedronning Margrete, der nu paa ſin gamle Alder agtede at indtræde i det af hendes Fader ſtiftede Reins Kloſter, hvortil, ſaa vidt man kan ſkjønne, allerede nu de forberedende Skridt gjordes. Da Kongen paa denne Rejſe, der formedelſt Høſtſtormene var noget langvarig, laa i Steinavaag, fik man ſee en Ild brænde ude mod Havet. Kongen gjettede ſtrax at der maatte være Ild løs i Giſke Hovedgaard, og ſendte øjeblikkeligt ſin Fehirde, Jon Tviſkaven, med to Mand af de fleſte Halvrum, hen til Øen for at hjelpe. Det lykkedes dem med ſtor Anſtrengelſe at bjerge den nye Bygning, ſom Nikolas Petersſøn havde opført, men den gamle fortæredes af Luerne. Magnus fortſatte Rejſen paa en Kjerteſvends-Skude, for at bringe ſin Moder til Rein, medens han lod Kongeſkibet drage i Forvejen til Throndhjem, hvor det for det førſte, under et haardt Vejr, lagde ſig ved Munkholmen. Selv fulgte han den følgende Morgen efter, og Vejret var da ſaa haardt at han ikke engang kunde lægge til ved Holmen, men maatte ſøge ind i Oſen ved Bakke, hvor Skibet leed betydeligt, uden at dog Folkene eller Godſet kom til nogen Skade. Han tilbragte Vintren i Throndhjem, og modtog her ſtrax efter Juul den fra Skotland tilbagevendende Broder Mauritius, ſom aflagde ham Meddelelſen om Udfaldet af ſit Geſandtſkab. Om Vaaren vendte Magnus derfor ogſaa tilbage til Bergen, for at fortſætte og tilendebringe Underhandlingerne, ſaaledes ſom det ovenfor er berettet[1]. Den føl-

  1. Magnus Haakonsſøns Saga Cap. 4.