Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
81
1247—48. Svenſke Anliggender. Folkungerne.

Magnusſøn af Bjelbo, yngre Broder af Æſkil Lagmand, Kongens Svoger; han var nemlig gift med hans Syſter Ingeborg. De øvrige meſt anſeede Folkunger af den benedictſke Linje vare Ulf Jarls Broder, Hr. Karl, hans Søn, der ligeledes hed Karl; den før omtalte Magnus Broke, Søn af Knut Benedictsſøn med Kong Knut Eriksſøns Datter, og hans Søn, Knut Magnusſøn[1], ſamt endelig Byrges Broder Eliv[2]. Af den knutſke Linje nævnes derimod Sune Folkesſøn, gift

    eller 1230. Men i ſaa Fald maatte han paa den Tid, Faderen faldt, have været et fireaarigt Barn, medens Riimkrøniken og Ericus Olai ſynes at antage ham myndig og fuldvoxen; han kaldes ogſaa ved ſin Død Miles d. e. Ridder, hvilket han neppe kunde være bleven førend han var 20 Aar gammel. Hans Fødſel falder ſaaledes ſnarere omkring 1215, da den Datter af Kong Erik, der ſkulde være hans Moder, enten ſelv endnu ej var fød, eller kun et ſpædt Barn. Lagerbring giver her ingen Oplysning, da han, paa de tre Steder, han omtaler Knut langes Slægtſkabsforhold (II. S. 311, 338, 467) paa det forunderligſte modſiger ſig ſelv. — Hvad Philip Laurentsſøn angaar, da have vi ligeledes i Haakon Haakonsſøns Saga Vidnesbyrd for, baade at han var en Datterſøn af Philip Byrgesſøn Jarl (Cap. 262), og at hans Fader hed Laurents (Cap. 266). Denne kaldes i ſvenſke Slægtbøger, uviſt med hvad Ret, Lars af Rumby. Af Brevene i Liljegrens Dipl No. 895 og 896 ſeer man, at denne Laurents havde to Sønner, Philip og Peter, og at denne igjen havde tvende Sønner, Philip Petersſøn, og Laurentius, Gøternes Lagmand. Denne var ſandſynligviis den ſamme, der 1245 bortførte Dronningens Syſter Benedicta. Af No. 181 og 182 ſees igjen, at Laurentius den ældre havde to Brødre, Peter og Sigtrygg, og at de igjen vare Sønner af en Hr. Benedict Matthæusſøn. Den i No. 229 (ved 1224) forekommende Hr. Philip Kathrinesſøn, hvilken Benævnelſe viſer at hans Moder maa have været af fornemmere Æt end han, var ſandſynligviis den ſamme ſom Philip Laurentsſøn, hvis Moder ſaaledes hed Katharina. Det er almindeligt antaget, at Philip Laurentsſøn blev dræbt ved Herrevads Bro 1251, men i de ſvenſke Krøniker ſtaar, at det var Philip Petersſøn, og Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 272, 274 ſiger heller ikke udtrykkeligt at det var Philip Laurentsſøn. Tvertimod, efter at denne er omtalt i Cap. 266 ſom opholdende ſig hos Kong Haakon, heder det i Cap 272, at Kong Knuts Søn Philip og en anden Hr. Philip kom til Kongen; dette ſynes ſnarere at viſe, at her ogſaa menes en anden end den tidligere nævnte Philip Laurentsſøn, om hvem der ingenſteds meldes, at han har forladt den norſke Konges Hof.

  1. Om Magnus Broke og hans Søn Knut er der ovenfor talt, III. S. 747. Ogſaa her have de ældre ſvenſke Genealoger, trods Sagaens rene og klare Ord, gjort et unødigt Røre, ſe Lagerbring VII. S. 466. I Chron. hos Langebek I. S. 390 heder det, at Magnus Broke, ſelv Søn af Knut Eriksſøns Datter Sigrid, var gift med ſin Couſine Katharina, Erik Knutsſøns Datter. Er dette rigtigt, har hiin Katharina dog vel kun været en uegte Datter, ſe nedenfor S. 88.
  2. Ved en Misforſtaaelſe af Udtrykket i Brevet hos Liljegren No. 405, har Lagerbring S. 469 antaget den Eliv, der her nævnes for en Broder af Ulf Jarl, medens