Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
84
Haakon Haakonsſøn.

fik man andet at tænke paa, end at afgjøre Trætten med Nordmændene. I hans Sted blev Byrge Magnusſøn, Kongens Svoger, gjort til Jarl, og han afløſte ham ganſke ſom Landets egentlige Regent. Den herſkeſyge Byrge lod ſig det førſt være magtpaaliggende at ſikre ſig ſelv i ſin høje Stilling, og derfor lod ogſaa Kongen og han, ſom det heder, (det vil egentlig kun ſige, Byrge alene) den før omtalte Holmger, Knut langes Søn, gribe (der ſiges ikke hvorledes) og henrette[1]. Hans Stiffader Philip Laurentsſøn maatte forlade ſine Ejendomme og gaa i Landflygtighed. Da Kong Haakon kom til Kongehelle, var det allerede Høſt, og de Svenſke forlængſt borte. Han blev dog liggende der nogen Tid og afgjorde en Deel nødvendige Sager. Imidlertid maa han have erfaret, hvad der var foregaaet i Sverige, thi han ſendte paalidelige Geſandter, nemlig den forhen omtalte Einar Smjørbak, Lagmanden Gunnar Grjonbaks Søn (der ſiden blev Erkebiſkop) og Olaf Provſt op i Svithjod til Byrge Jarl, med Foreſpørgſel om, hvad Beſtemmelſe Sveakongen vilde tage med Henſyn til den endnu uopgjorte Tviſt. De havde dog ogſaa endnu et andet og, ſom det ſynes, ganſke hemmeligt Erende til Jarlen, nemlig at foreſlaa et Giftermaal mellem hans Datter Richiza og Kong Haakon den unge[2], da der paa den Maade bedſt vilde kunne oprettes Fred og Venſkab mellem begge Rigers Styrere. Kong Haakon betragtede altſaa Byrge ligefrem ſom Sveriges egentlige Regent, og paa det nærmeſte ſom ſin Ligemand. Kong Eriks Egteſkab var barnløſt, og de Fleſte, hvoriblandt Haakon ſelv, ventede vel allerede, at Byrge, eller dennes ældſte Søn, vilde blive Konge i hans Sted. Giftermaalet mellem Haakon den unge og Richiza vilde ſaaledes forene Sveriges vordende Konge-Æt med Norges. Og Richiza var desuden, ſom Syſterdatter af Kong Erik, udſprungen ſaavel af det ældre ſvenſke Kongehuus, Erik den helliges Æt, ſom af det danſke: hendes Mormoder, efter hvilken hun var opkaldt, var nemlig Kong Valdemar den 2dens Syſter[3]; hendes Mo-

  1. I de ſtockholmſke Minoriters Diarium, indført i Fants Scriptores I. S. 67—82, omtales Byrges Ophøjelſe til Jarl, Ulfs Død og Holmgers Henrettelſe alt under et Datum, 19de Februar. Angivelſen kan naturligviis kun gjelde een af disſe Begivenheder, men den er lige fejlagtig for dem alle, thi Sagaen melder udtrykkeligt, at Ulf Jarl døde om Høſten, at Byrge ſtrax efter blev Jarl, og at Holmger derpaa henrettedes.
  2. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 264.
  3. Se ovenfor III. S. 29. Richiza, Kong Valdemars Syſter og Erik Knutsſøns, Sveakongens, Huſtru, var igjen opkaldt efter ſin Mormoder, Richiza eller Sventoſlava, Datter af den polſke Hertug Boleſlav krziwuſti, og gift førſt med Magnus den ſterke, Konge i Gøtaland, dernæſt med Volodar, Fyrſte af Minſk, ſidſt med Sverke Kolsſøn, Konge i Sverige. Fra denne polſke