Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Fortale.


Da fjerde Deel af „det norſke Folks Hiſtorie“, der ſkal ſlutte dette Verks førſte Række, bliver for vidtløftig til bekvemt at kunne udgjøre et eneſte Bind, deles den, ligeſom den førſte, i tvende, og ſaaledes udkommer da her „fjerde Deels førſte Bind“, der naar indtil Kong Magnus Haakonsſøns Død, 9de Mai 1280, det bekvemmeſte og naturligſte Delingspunkt i Tids-Afſnittet. Det andet Bind, eller Slutnings-Bindet, er beregnet at ſkulle naa til Kong Haakon Magnusſøn den Ældres Død, 8de Mai 1319. Dette er viſtnok en Afvigelſe fra den oprindelige Plan, i Følge hvilken denne førſte Række af Verket ſkulde føres lige ned til Dronning Margretes Tid. Men ved nærmere Overveielſe vil man ſnart indſee, at Aaret 1319 bliver det bekvemmeſte Delingspunkt; med det begynder en langt anderledes ny Tingenes Orden i Norge, end med 1387; der fremſtaar ej alene et nyt Dynaſti, men, hvad der er af ſtørre Betydning, der indtræder en Unions-Tilſtand, ſom danner den umiddelbare Forberedelſe til og Grundvold for den egentlige ſaakaldte Kalmar-Union, og ſom derfor helſt bor behandles i Forbindelſe med denne. Hertil kommer desuden, om man endog lod alle andre Henſyn være borte, at det Haab, man billigtviis bør nære om at vigtige, hidtil ubekjendte-Aktſtykker til Norges Hiſtorie i Middelalderen vil kunne opdages ved de Underſøgelſer i fremmede Archiver, hvortil det norſke Storthing ſaa liberalt har bevilget mig de fornødne Midler, gjør det ønſkeligt, at Bearbeidelſen af den desverre altfor lidet bekjendte og paa gode Kilder altfor magre Periode, da Norge ſtod under Kongerne af Folkunge-Ætten, udſættes, indtil det har viiſt ſig, hvilke Oplysninger dertil hine Underſøgelſer maaſkee torde bringe.

Saaledes vil altſaa Verkets førſte Række ſlutte med Sverre-Ættens Ophør i den lige nedſtigende mandlige Linie i Aaret 1319. Den