Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/290

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
276
Haakon Haakonsſøn.

det Alvor af Forligets Opfyldelſe. Sit Rige eller Forſtanderſkab overdrog Thord i ſin Fraværelſe til ſin Svoger Halfdan Sæmundsſøn, der tilligemed Steinvar og deres Børn i den Tid ſkulde have deres Bolig paa Grund; derpaa indſkibede han ſig med nogle faa Ledſagere i Eyjafjorden[1]. Gisſur indſkibede ſig ligeledes med nogle Venner ved Eyre eller Ørebakke paa Sønderlandet. Begge ankom om Høſten til Norge, og opſøgte ſtrax Kongen[2].

30. Thord Kakale og Gisſur i Norge. Thord ſendes efter Cardinal Villjams Raad til Island ſom kongelig Agent.


Kong Haakon opholdt ſig paa denne Tid i Bergen, hvor han havde tilbragt over et Aar ſiden hiint Biſkopsmøde, paa hvilket der forhandledes om hans foreſtaaende Kroning[3]. Men da Thord og Gisſur kom til ham, ſtod han juſt paa Rejſen til Throndhjem, hvor han agtede at tilbringe den følgende Vinter[4]. De maatte ſaaledes følge med ham derhen, og her berammede han et Møde, ſandſynligviis en Hirdſtevne, for at høre, hvad enhver af dem havde at forebringe, inden han afſagde ſin Kjendelſe. Thord havde til denne Sammenkomſt ladet opſætte en udførlig, ſkriftlig Fremſtilling af den hele Strid mellem Haukdølerne eller Gisſurs Parti og Sturlungerne lige fra førſt af: den blev oplæſt paa Mødet, og det viſte ſig deraf, hvor ſtore Tab han havde lidt i Frænders og Venners Drab[5]. Da Oplæsningen var til Ende, ſpurgte Kongen Gisſur, hvad han hertil havde at ſige. Gisſur ſvarede: „jeg har vel ikke ſkraaſat (opſkrevet) min Beretning, men kan dog ſvare et og andet herimod, ſkjønt jeg maa indrømme, at den nys oplæſte Fremſtilling er aldeles ſandfærdig“. Han fremſatte nu ſine Indvendinger, hvortil Thord igjen ſvarede, og alle ſom hørte derpaa, maatte give dem det Lov, at de aldrig havde hørt to ſtridende Parter fremſtille deres Mellemværende ſaa uforbeholdent og ſamſtemmende; ingen af dem nedlod ſig til at modſige den anden, eller benegte Rigtigheden af hans Foregivende[6]. Man ſyn-

  1. Blandt disſe Ledſagere var Nikolas Oddsſøn og Skalden Ingjald, der ſaaledes; lige fuldt var Thords Ven og Tilhænger, uagtet han digtede Æres-Kvad over Brand.
  2. Sturlunga Saga, Cap. 43, 44.
  3. Se ovenfor S. 16.
  4. Se ovenfor S. 22.
  5. Det er ikke uſandſynligt, at han hertil havde benyttet Sturla Thordsſøns Hjelp, og at meget af denne Fremſtilling ſiden er benyttet til Sturlunga Saga.
  6. Sturlunga Saga, VII. 44, jvfr. VIII. 6.