Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/222

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
208
Haakon Haakonsſøn.

førelſe. De gik ſtrax ombord, ſejlede afſted og nærmede ſig ikke nogenſteds Kyſten, førend de løb ind til Tunsberg den 2den Auguſt[1]. Imidlertid havde Kongerne forladt Byen, og begivet ſig, Haakon til Bergen og Magnus til Stavanger. Biſkoppen affærdigede derfor ufortøvet et Brev til Kong Haakon, hvori han meldte ham Kongedatterens lykkelige Ankomſt og berettede hvorledes alt var gaaet til, og hvorledes man af Mistillid til Danerne havde fundet det raadeligere at føre hende til Norge med et ubetydeligt Følge og i al Simpelhed, end at vente indtil hun var bleven udruſtet og udſtyret ſaaledes ſom det egentlig ſømmede ſig for hendes høje Byrd: paa Ejendomme i Danmark manglede det hende for øvrigt ikke. Kong Haakon ytrede ſærdeles Tilfredshed med Biſkoppens Klogſkab og Beſlutſomhed[2], og glædede ſig overmaade ved at høre, at Jomfru Ingeborg af ſin egen frie Vilje havde overvundet alle Betænkeligheder og gjort Følge med dem. Han lod ſtrax gjøre Forberedelſer til Brylluppet, hvilket Magnus ſtundede efter at holde ſaa ſnart ſom muligt; de ypperſte Mænd i Landet bleve indbudne, Knut Jarl, Biſkopperne og alle Høvdinger. Erkebiſkoppen var allerede i Bergen. Han havde været i Følge med Kong Magnus lige fra Tunsberg til Stavanger paa dennes eget Skib, og Venſkabet mellem dem var ſaa ſtort, at de holdt fælles Bord hele Sommeren: nu havde han ledſaget Kong Magnus til Bergen, hvorhen denne ved Efterretningen om Jomfru Ingeborgs ſnarlige Ankomſt ſtrax begav ſig, for at kunne være tilſtede ved hendes Modtagelſe[3]. Biſkop Haakon og Jomfru Ingeborg blev ikke længe i Tunsberg, hvorhen de vel alene havde begivet ſig i den Tanke at Kongerne endnu vare der, men fortſatte efter en 8, 14 Dages Tid Rejſen til Bergen. Denne blev meget langvarig formedelſt Modvind, og medtog hele tre Uger; ikke førend 5te September[4] ankrede

  1. Dagen angives i Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 306, Olaſsvaka-Aften ſidere, altſaa Dagen før 3die Auguſt.
  2. Det lader næſten til at Biſkoppen, ved Tiltrædelſen af Rejſen til Danmark, har været belavet paa alvorlige Farer, thi de ovenfor, S. 135 Not. 3, omtalte Gaver, ſom han ſkjenkede til Chorsbrødrene i Oslo, gav han, ſom han ſiger, i Aaret 1261, da han rejſte til Danmark efter Dronning Ingeborg, omtrent ſom om han for Afrejſen vilde beſkikke ſit Huus eller gjøre de fornødne Dispoſitioner for ſin muligt indtreffende Død, medens han var borte paa Rejſen.
  3. Dette ſtaar vel ikke udtrykkeligt, men da det ſiges at Magnus og Erkebiſkoppen rejſte ſammen til Stavanger, og man dog ved Ingeborgs Ankomſt til Bergen finde dem her, maa det have gaaet til ſom oven anført.
  4. Tre Dage for Mariemesſe ſidere, heder det i Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 308; da denne er 8de Sept., ſkede Ankomſten til Laxevaag den 5te. Da de vare noget over tre Uger undervejs fra Tunsberg, maa de have forladt denne